Persónuvernd

Fyrirtækið Dattaca Labs sinnir hlutverki persónuverndarfulltrúa fyrir Þjóðskjalasafn Íslands.

Persónuverndarfulltrúi er óháður og sjálfstæður í störfum sínum og hefur eftirlit með meðferð persónuupplýsinga innan safnsins. Erindum og fyrirspurnum er varða vinnslu persónuupplýsinga hjá Þjóðskjalasafni skal beint til persónuverndarfulltrúa. Senda skal erindi í tölvupósti á netfangið personuvernd@skjalasafn.is.

Persónuverndarfulltrúi Þjóðskjalasafns kemur að gerð vinnsluskrár, að innleiðingu og eftirfylgni á persónuverndaryfirlýsingu, rýnir verklagsreglur og ferla, veitir starfsmönnum ráðgjöf og hefur eftirlit með reglufylgni með innri úttektum. Þá veitir persónuverndarfulltrúinn ráðgjöf við framkvæmd mats á áhrifum á persónuvernd og er tengiliður við einstaklinga og Persónuvernd.