Seminar om tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier
i Island 25.-26. april 2006


Deltagere i seminariet ved Skógafoss.