Stjórn og skipurit

Skipurit Þjóðskjalasafns Íslands

Starfsmenn Þjóðskjalasafns Íslands.

Þjóðskjalasafn Íslands heyrir undir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Mennta- og menningarmálaráðherra skipar stjórnarnefnd safnsins sem er forstöðumanni þess, þjóðskjalaverði, til ráðgjafar um stefnu safnsins og önnur málefni sem varða starfsemi þess. Stjórnarnefnd veitir þjóðskjalaverði umsagnir um árlegar starfs- og fjárhagsáætlanir og skipulag safnsins.

Stjórnarnefnd Þjóðskjalasafns Íslands
skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra:

 • Anna Agnarsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar.
 • Guðmundur Jónsson, varaformaður, tilnefndur af Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands.
 • Gunnar Gislason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 • Gunnar Örn Hannesson, tilnefndur af Starfsmannafélagi Þjóðskjalasafns.
 • Jóhanna Gunnlaugsdóttir, tilnefnd af félagsvísindasviði Háskóla Íslands.
 • Svanhildur Bogadóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Varamenn:

 • Ágúst Sigurðsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 • Jóna Símonía Bjarnadóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 • Karen Þóra Sigurkarlsdóttir, tilnefnd af Starfsmannafélagi Þjóðskjalasafns.
 • Kristjana Kristinsdóttir, tilnefnd af Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands.
 • Ómar H. Kristmundsson, tilnefndur af félagsvísindasviði Háskóla Íslands.
 • Valur Ingimundarson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra.

Fundargerðir stjórnarnefndar.

Framkvæmdastjórn Þjóðskjalasafns Íslands

 • Hrefna Róbertsdóttir, þjóðskjalavörður.
 • Anna Elínborg Gunnarsdóttir, sviðsstjóri rekstrar- og varðveislusviðs.
 • Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjala- og upplýsingasviðs.

Sjá starfsskýrslur og ársreikninga Þjóðskjalasafns.