Seminar om bevarande och gallring

Nordisk arkivakademi

Seminar om bevarande och gallring

26.-27. september 2016

Mandag 26. september 2016
Moderator: Kristjana Kristinsdóttir, Island
11:00-11:10 Velkomst – Eiríkur G. Guðmundsson, Islands nationalarkiv.
11:10-12:00 Statusrapport från varje land om bevarande och gallring.
12:00-13:00 Lunch.
13:00-14:30 Statusrapport.
14:30-15:00 Kaffe.
15:00-17:00 Bevarande och gallring i digitalt skapade arkiv.
19:30 Middag på Fiskifélagið, Vesturgötu 2a, 101 Reykjavík.

 

Tirsdag 27. september
Moderator: Árni Jóhannsson, Island
09:00-10:00 Specialprojekt.
10:00-10:30 Kaffe.
10:30-12:00 Specialprojekt.
12:00-13:00 Lunch.
13:00-14:30 Specialprojekt.
14:30-15:00 Kaffe.
15:00-16:00 Diskussion och slut.