Reglur og leiðbeiningar

Þjóðskjalasafn Íslands hefur það hlutverk að setja reglur um skjalavörslu allra afhendingarskyldra aðila, bæði ríkis og sveitarfélaga, sbr. 1. tl. 8. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Þá hefur Þjóðskjalasafn Íslands lögum samkvæmt upplýsingahlutverk gagnvart framangreindum aðilum á sviði skjalavörslu  og hefur safnið gefið út leiðbeiningar um skjalavörslu og staðið fyrir námskeiðum. Reglur þær sem safnið hefur sett og leiðbeiningar sem gefnar hafa verið út eru mikilvægur þáttur í þessu hlutverki stofnunarinnar.

Reglur og leiðbeiningar Þjóðskjalasafns Íslands eru annars vegar miðaðar að ríkinu og hins vegar að sveitarfélögum.

 • Reglur fyrir ríkið

  Stofnanir og embætti ríkisins, sem og fyrirtæki í eigu ríkisins, finna hér allar reglur, leiðbeiningar og eyðublöð er varða skjalavörslu þeirra.

 • Reglur fyrir sveitarfélög

  Sveitarfélög, stofnanir þeirra, byggðasamlög og fyrirtæki í meirihlutaeigu sveitarfélaga finna hér allar reglur, leiðbeiningar og eyðublöð er varða skjalavörslu þeirra.

 • Ýmsar reglur

  Ýmsar reglur.

 • FileMaker - skráningarforrit

  FileMaker skráningarforrit.

 • Myndbandarás Þjóðskjalasafns Íslands á YouTube

  Myndbandarás Þjóðskjalasafns Íslands á YouTube.