Organisation

Organisation

Nationalarkivets virksomhed er fordelt på følgende afdelinger:

  • Drifts- og økonomiafdelingen varetager økonomisk styring, personaleforhold og daglig drift af kontorer og lokaler.
  • Bevarings- og kassationafdelingen varetager rådgivning om arkivering, tilsyn med embeders og institutioners arkivering samt forestår modtagelse af arkivalier, registrering og konservering.
  • Informations- og publikumsafdelingen varetager edb og informationsudveksling i bred forstand. Området står for at udgive materiale, både på tryk og på Internettet, og arbejder med modtagelse af digitale arkiver fra det offentlige. IT afdelingen yder en mangeartet service over for arkivets brugere, herunder vejledning på læsesal, kopiering af materiale og bistand til forskere.

Islands nationalarkiv varetager forskning i enkelte arkiver eller dokumentkategorier; men mest omfattende er forskning i forvaltningens og enkelte institutioners historie.