Niðurstöður 2012

Staða skjalavörslu hjá skilaskyldum aðilum ríkisins er að 34% allra stofnana eru á þroskastigi 0, 30% á stigi 1, 32% á stigi 2 og aðeins 3% á stigi 3. Engin stofnun hefur náð 4 stigi.

Heildardreifing stofnana á þroskastig

Ef skiptingin er skoðuð nánar eftir stærð stofnananna kemur í ljós að millistórar stofnanir koma best út á meðan stofnanir með 25 starfsmenn eða færri koma verst út. Það kemur heldur ekki á óvart enda er líklegast að minnstu einingarnar séu ekki meðvitaðar um skyldur þeirra til skjalavörslu og eru síst með sérstakan skjalastjóra starfandi.

Þroskastig skjalavörslu afhendingarskyldra aðila

Þegar svörin voru unnin kom áberandi í ljós hversu illa skólar og heilbrigðisstofnanir stóðu sig skv. könnuninni. 85% framhaldsskóla á landinu voru á þroskastigi 0 og 15% á stigi 1. Svipaðar tölur voru meðal heilbrigðisstofnana um land allt eða 86% á þroskastigi 0. Það er mikið áhyggjuefni að í stofnunum sem heyra undir þessa tvo stóru málaflokka skuli vera jafn mikil vanþekking á skyldum stofnananna varðandi skjalavörslu og ljóst að þar þarf að gera átak til að bæta úr því. Í töflunni sést hvernig nokkrir hópar afhendingarskyldra aðila komu út úr könnuninni. Af þessum hópum komu ráðuneytin best út enda löng hefð þar fyrir skjalavörslu og eru starfandi skjalastjórar í öllum ráðuneytum. Fæstar hinna stofnananna hafa sérstakan starfsmann sem sinnir skjalavörslu og undirstrikar þetta mikilvægi þess að slíkur starfsmaður sé til staðar.

Heildardreifing eftir tegund stofnana

Þroskastig einstakra stofnana

Sjá skilgreiningar á þroskastigum.