Gjaldskrá

Gjaldskrá Þjóðskjalasafns

Um þjónustu Þjóðskjalasafns gildir gjaldskrá nr. 1360/2021 sem tók gildi 1. desember 2021.

Gjald fyrir ljósritun og afritun gagna úr safnkosti
Lýsing Verð
Ljósritun A3/A4 pr. bls. kr. 170
Rafrænt afrit – lággæði pr. mynd kr. 150
Rafrænt afrit – hágæði pr. mynd kr. 1.400
Staðfest vottorð pr. bls. kr. 700

Gjald fyrir kostnað sem fellur til við að veita aðgang að þrotabúum og öðrum óskráðum og óflokkuðum skjalasöfnum
Lýsing Verð
Tímavinna starfsmanns kr. 8.100
Ljósritun A3/A4 pr. bls. kr. 170
Rafrænt afrit – lággæði pr. mynd kr. 150
Rafrænt afrit – hágæði pr. mynd kr. 1.400
Staðfest vottorð pr. bls. kr. 700

Gjald fyrir móttöku, frágang og flutning skjalasafna afhendingarskylds aðila sem hefur hætt starfsemi eða verið lagður niður
Séu skjalasöfn afhendingarskyldra aðila, sem hafa hætt starfsemi eða verið lagðir niður, ekki frágengin og skráð samkvæmt reglum þar um mun Þjóðskjalasafn taka gjald fyrir móttöku, flutning, frágang og skráningu skjalanna, hvort sem þau eru á rafrænu formi eða á pappír.
Lýsing Verð
Tímavinna starfsmanns kr. 8.100
Kostnaður við umbúðir á hillumetra kr. 8.800

Gjald fyrir varðveislu pappírsskjala afhendingarskyldra aðila sem eru yngri en 30 ára
Fyrir varðveislu pappírsskjala afhendingarskyldra aðila sem eru yngri en 30 ára gömul tekur Þjóðskjalasafn Íslands gjald samkvæmt gjaldskrá safnsins. Í 8. mgr. 15. gr. laga um opinber skjalasöfn er kveðið á um heimild safnsins til að taka gjald fyrir varðveislu skjala sem eru yngri en 30 ára gömul. Áður en kemur að afhendingu á pappírsskjölum sem eru yngri en 30 ára gömul er reiknað út hvert gjaldið verður og gert samkomulag um greiðslu gjaldsins við afhendingarskyldan aðila.
Lýsing Verð
Varðveisla pappírsskjala pr. hillumetra á ári kr. 6.000
Athygli er vakin á því að skv. 2. mgr. 5. gr. gjaldskrár Þjóðskjalasafns Íslands skal vörslukostnaður fyrir pappírsskjöl sem eru yngri en 30 ára frá afhendingarskyldum aðilum sem hafa verið lagðir niður greiddur af því ráðuneyti eða sveitarfélagi sem viðkomandi aðili heyrði undir.

Gjald fyrir varðveislu skjala sveitarfélaga
Fyrir varðveislu pappírsskjala sveitarfélaga tekur Þjóðskjalasafn gjald en samkvæmt 5. mgr. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn eiga sveitarfélög að greiða Þjóðskjalasafni gjald fyrir varðveislu skjala.
Lýsing Verð
Varðveisla pappírsskjala pr. hillumetra á ári kr. 6.000
Varðveisla rafrænna gagna pr. gígabæt á ári kr. 1.200

Gjald fyrir varðveislu og eyðingu á skjölum þrotabúa
Þrotabú skulu greiða Þjóðskjalasafni Íslands árlegt vörslugjald fyrir hvern hillumetra skjala sem safnið varðveitir í sjö ár og eyðingu skjalanna að þeim tíma loknum. Vörslugjald greiðst í einu lagi fyrir sjö ár frá skiptalokum þegar safnið er afhent Þjóðskjalasafni til vörslu.
Lýsing Verð
Varðveisla pappírsskjala pr. hillumetra á ári kr. 4.720
Varðveisla rafrænna gagna pr. gígabæt á ári kr. 950
Eyðing skjala pr. kg. kr. 34