Indbydelse til El-Arkivseminar

Det nordiske El-Arkivseminar holdes i Island i 2011. Dette forum, som rigsarkiverne i Norden i fællesskab har udviklet igennem årene, er vokset i omfang og mangfoldighed. Det har således været nødvendigt at arrangere parallelle sessioner for at imødekomme de forskellige behov og interesser, som findes hos vore medarbejdere inden for feltet. Dette har krævet større og bedre lokaler, end Islands Nationalarkiv har til rådighed på Laugavegur i Reykjavík. Derfor har vi valgt et passende sted godt 50 kilometer øst for Reykjavík.

Islands Nationalarkiv har den glæde, at kunne byde seminardeltagerne velkommen til byen Selfoss i kommunen Árborg på Sydisland. Byen ligger smukt ved elven Ölfusá og er den største by på Sydlandet med 6500 indbyggere.

Vi håber på, at seminaret vil være udbytterigt og fornøjeligt og fagligt føre os et stykke fremad. Hjertelig velkommen!

På Islands Nationalarkivs vegne

Eiríkur G. Guðmundsson
Fungerende nationalarkivar