Brugere

Brugere

Arkivets brugere tilhører i hovedtræk to grupper. Personer opsøger Nationalarkivet af mange forskellige grunde. Det er almindeligt, at folk søger materiale, der angår dem eller deres slægtninge. Mange skal bruge attester fra arkiver, som stammer fra institutioner, der har afleveret deres dokumenter til Nationalarkivet. De fleste private henvendelser skyldes interesse for slægtshistorie; men det er også almindeligt, at folk søger kilder om ejendomsret. Ekspedition af disse henvendelser finder sted på arkivets læsesal. Mange forskere, især historikere, søger kilder til deres forskning i Nationalarkivet. En anden stor gruppe brugere er medarbejdere i offentlige institutioner eller embeder. Disse mennesker opsøger arkivet for at få oplysninger fra arkivalier, som de tidligere har afleveret, eller de søger rådgivning om arkivering og dokumentindlevering. Man kan få kopier af dokumenter eller læseadgang til arkivalier i henhold til nærmere regler eller love.

Islands Nationalarkiv udgiver registraturer og håndbøger for institutioner og offentligheden om arkivets indhold og brug af dette. Desuden udgiver arkivet kildeskrifter og vejledninger samt formidler oplysninger om arkivet på sin hjemmeside: www.skjalasafn.is.