Afgreiddar grisjunarbeiðnir

Grisjunarbeiðnir verða afgreiddar hið minnsta á tveggja vikna fresti og oftar ef aðstæður kalla á það. Þar sem grisjunarráð hefur verið lagt niður verða afgreiðslur grisjunarbeiðna ekki lengur birtar í fundargerðum heldur í sérstökum lista yfir grisjunarheimildir og forsendur ákvörðunar sem sjá má hér að neðan.

Máls-númer Dags. afgreiðslu Heiti afhendingar­skylds aðila Tegund gagna Gögn sem beðið er um að fá að grisja Nidur­staða Grisjunar­heimild Sýnishorna­taka Forsenda ákvörðunarinnar
2012087 15.12.2020 Fiskistofa Fylgiskjöl bókhalds Yfirvinnuskýrslur eftirlitsmanna Fiskistofu Heimilað Fiskistofa hefur heimild til að grisja yfirvinnuskýrslur sem myndast hafa á tímabilinu 2009-2013. Varðveita skal sem sýnishorn sjö árum eftir lok reikningsárs einn mánuð að vali Fiskistofu á 10 ára fresti fyrir ár sem enda á 2 Forsenda ákvörðunarinnar er að heimild er til staðar nú þegar fyrir skjalaflokkinn og er þetta ósk um að henni verði áframhaldið en sýnishornatöku voru settar þröngar skorður í fyrri heimildinni. Þar var tekið fram árið sem sýnishornatakan á að fara fram
2012086 15.12.2020 Fiskistofa Fylgiskjöl bókhalds Skil á tekjum til Fiskistofu Heimilað Fiskistofa hefur heimild til að grisja skil á tekjum til Fiskistofu sem myndast hafa á tímabilinu 2009-2013. Varðveita skal sem sýnishorn sjö árum eftir lok reikningsárs einn mánuð að vali Fiskistofu á 10 ára fresti fyrir ár sem enda á 1 Forsenda ákvörðunarinnar er að heimild er til staðar nú þegar fyrir skjalaflokkinn og er þetta ósk um að henni verði áframhaldið en sýnishornatöku voru settar þröngar skorður í fyrri heimildinni. Þar var tekið fram árið sem sýnishornatakan á að fara fram
2012085 15.12.2020 Fiskistofa Fylgiskjöl bókhalds Óskað er grisjunar á bókhaldsgögnum Fiskræktarsjóðs fyrir árin 2009-2013, Heimilað Fiskistofa hefur heimild til að grisja fylgiskjöl bókhalds Fiskræktarsjóðs sem myndast hafa á tímabilinu 2009-2013. Varðveita skal sem sýnishorn sjö árum eftir lok reikningsárs einn mánuð að vali Fiskistofu á 10 ára fresti fyrir ár sem enda á 0 Forsenda ákvörðunarinnar er að heimild er til staðar nú þegar fyrir skjalaflokkinn og er þetta ósk um að henni verði áframhaldið en sýnishornatöku voru settar þröngar skorður í fyrri heimildinni. Þar var tekið fram árið sem sýnishornatakan á að fara fram
2011240 14.12.2020 Kvennaskólinn í Reykjavík Vinnugögn Vottorð. Skjölin verða til hjá utanaðkomandi aðilum (sérfræðingum eða fagaðilum) , t.d. læknisvottorð. Dæmi vottorð læknis fyrir að nemandi geti ekki sótt tíma vegna veikinda. Heimilað Kvennaskólinn í Reykjavík hefur heimild til að grisja vottorð nemenda sem myndast hafa á tímabilinu 1990- 2020 þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða.
2011239 14.12.2020 Kvennaskólinn í Reykjavík Vinnugögn Leyfisbeiðnir nemenda. Beiðnirnar varða mestmegnis ferðalög innanlands og utan, t.d. vegna íþróttaferða/keppnisferða, skíðaferða og framlengd frí eftir helgidaga vegna ferðalaga. Heimilað Kvennaskólinn í Reykjavík hefur heimild til að grisja leyfisbeiðnir nemenda sem myndast hafa á tímabilinu 1990- 2020 þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða.
2011181 26.11.2020 Menntamálastofnun Vinnugögn Vinnugögn matsaðila.
Gögn sem eru send frá skóla og notuð til að varpa ljósi á störf skólans í vinnuferli Menntamálastofnunar við ytra mat skóla ásamt því að vera stuðningur við skýrslugerð vegna úttektar.
Heimilað Menntamálastofnun hefur heimild til að grisja vinnugögn matsaðila vegna ytra mats grunnskóla. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um vinnugögn er að ræða þar sem upplýsingar úr skjölunum varðveitast bæði hjá skólunum sem um ræðir og í skýrslum sem eru útgefnar og varðveittar í skjalasafni Menntamálastofnunar.
2011091 26.11.2020 Samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytið Rafræn útgáfa varðveitt Undirrituð útsend bréf sem verða til í málaskrá og eru einungis send til viðtakenda sem viðhengi í tölvupósti. Heimilað Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur heimild til að grisja undirrituð bréf á pappír sem eru varðveitt rafrænt í skjalavörslukerfi rafræna skjalavörslukerfisins hefur verið afhent á Þjóðskjalasafn Íslands og samþykkt af safninu. Heimildin er til framtíðar. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að skjalavörslukerfi ráðuneytisins hefur verið tilkynnt og samþykkt að það verði afhent í vörsluútgáfu.
2010202 14.11.2020 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Samningar, ráðningarsamningar, leigumál og póstur Hafnað Á ekki við Á ekki við Samningar, ráðningarsamningar, leigumál og póstur teljast ekki til fylgiskjala bókhalds og skulu varðveitast í skjalasafni.
2011057 13.11.2020 Útlendingastofnun Umsóknir Vegabréfsáritanir inn á Schengen svæðið Heimilað Útlendingastofnun hefur heimild til að grisja vegabréfsáritanir sem myndast hafa á tímabilinu 2015-2020. Á ekki við Ekki er gerð krafa um varðveita umsóknir og fylgigögn lengur en í tvö ár skv. reglum um Schengen svæðið. Réttindin sem falin eru í skjölunum eru tímabundin og þetta er umfangsmikill skjalaflokkur með tímabundið hagnýtt gildi.
2011039 13.11.2020 Akureyrarbær Vinnugögn Tölvupóstur og skjöl á drifum Heimilað Akureyrarbær hefur heimild til að grisja tölvupósta og skjöl á N- drifum sem myndast hafa á tímabilinu 2015 og áfram. Heimilt er að eyða vinnugögnum á N-drifi þegar 12 mánuðir eru liðnir frá starfslokum starfsmanns. Vinnugögnin sem hafa ekki gildi við úrvinnslu mála þar sem öll skjöl er varða málið hafa verið sett í viðeigandi kerfi og prentuð út. Á ekki við Vinnugögnin hafa ekki gildi við úrvinnslu mála þar sem öll skjöl er varða málið hafa verið sett í viðeigandi kerfi og prentuð út.
Ekki þarf að taka ákvörðun varðandi tölvupóstana þar sem Reglur um meðferð, varðveislu og eyðingu á tölvupóstum afhendingarskyldra aðila nr. 331/2020 ná til þeirra gagna sem Akureyrarbær er að biðja um eyðingu á.
2010232 13.11.2020 Vigdísarholt ehf. Fylgiskjöl bókhalds Sunnuhlíð / Seltjörn - Bókhald Öll gögn varðandi fjárhagsbókhald, fylgiskjöl og dagbækur. Einnig listar fyrir yfirfærslu úr launakerfi í fjárhagsbókhaldi, ekki launaútreikningar. Heimilað Vigdísarholt ehf. hefur heimild til að grisja fylgiskjöl bókhalds Sunnuhlíðar og Seltjarnar þegar þau hafa ná 7 ára aldri. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2010202 13.11.2020 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds frá 2014, launaútreikningar, reikningar og hefðbundin fylgiskjöl bókhalds Heimilað Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur heimild til að grisja fylgiskjöl bókhalds aldri. ára 7 náð hafa þau þegar Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2010318 30.10.2020 Háskóli Íslands Rafræn útgáfa varðveitt Afrit sem prentuð eru út úr Námu.
Afrit úr Námunni eru prentuð út af starfsfólki Háskóla Íslands til hagræðingar í verkefnum.
Hafnað Á ekki við Á ekki við Ekki er hægt að heimila grisjun á þessum skjölum fyrr en að Náman hefur verið tilkynnt og samþykkt þannig að öruggt sé að hægt sé að afhenda kerfið í vörsluútgáfunni.
2010317 30.10.2020 Háskóli Íslands Rafræn útgáfa varðveitt. Vinnugögn Afrit sem prentuð eru út úr Uglunni.
Afrit úr Uglunni eru prentuð út af starfsfólki Háskóla Íslands til hagræðingar í verkefnum.
Hafnað Á ekki við Á ekki við Ekki er hægt að heimila grisjun á þessum skjölum fyrr en að Uglan hefur verið tilkynnt og samþykkt þannig að öruggt sé að hægt sé að afhenda kerfið í vörsluútgáfunni.
2010299 30.10.2020 Fjölbrautaskóli Snæfellinga Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds.
Fylgigögn bókhalds, almenn bókhaldsgögn eldri en 7 ára eða frá 2012 og eldra, bankaafstemmingar, dagbókarfærslur, ljósrit af reikningum, yfirlit, uppgjör á VSK, bankayfirlit, launalistar, launagögn- yfirvinnuseðlar, útprentaðir listar úr bókhaldskerfi.
Heimilað Fjölbrautaskóli Snæfellinga hefur heimild til að grisja fylgiskjöl bókhalds Sunnuhlíðar og Seltjarnar þegar þau hafa ná 7 ára aldri. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2010299 30.10.2020 Fjölbrautaskóli Snæfellinga Fylgiskjöl bókhalds Eignaskrár Hafnað Á ekki við Á ekki við Skjöl varðandi eignaskráning eru skjöl sem halda utan um eignir skólans og Fjársýsla ríkisins krefur þau um að undirrita skjölin og geyma þau. Þessi skjöl teljast ekki sem fylgiskjöl bókhalds.
2010298 30.10.2020 Fjölbrautaskóli Snæfellinga Vinnugögn Læknisvottorð Heimilað Fjölbrautarskóli Snæfellinga hefur heimild til að grisja læknisvottorð sem myndast hafa á tímabilinu 2004-2019 þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn er að ræða þar sem upplýsingarnar hafa tímabundið gildi og eru skráðar í sjúkraskrá viðkomandi aðila.
2010056 6.10.2020 Embætti landlæknis Vinnugögn Greiðslukortaupplýsingar um viðskiptavini öldurhúsa þar sem greindist COVID-19 Heimilað Embætti landlækni hefur heimild til að grisja upplýsingar um handhafa greiðslukorta sem greiddu fyrir vöru og þjónustu á tilteknum veitingahúsum sem myndast hafa á tímabilinu frá lokum september og áfram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um tímabundin gögn er að ræða sem hafa ekki varðveislugildi til lengri tíma.
2009317 02.10.2020 Listasafn Íslands Fylgiskjöl bókhalds Fylgigögn með útgefnum reikningum Heimilað Listasafn Íslands hefur heimild til að grisja fylgiskjöl með útgefnum reikningum sem myndast hafa á tímabilinu 1988-2012. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2009316 02.10.2020 Listasafn Íslands Fylgiskjöl bókhalds Bókhald - Launavinnsla Heimilað Listasafn Íslands hefur heimild til að grisja launavinnslu skjöl sem myndast hafa á tímabilinu 1988-2020. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2009315 02.10.2020 Listasafn Íslands Fylgiskjöl bókhalds Kassakvittanir og dagsuppgjör Heimilað Listasafn Íslands hefur heimild til að grisja bókhald-kassakvittanir og dagsuppgjör sem myndast hafa á tímabilinu 1988 til dagsins í dag. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2009250 02.10.2020 Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi Sjúkragögn Vottorð og staðfestingar vegna fjarvista nemenda Heimilað Fjölbrautaskóli Vesturlands hefur heimild til að grisja vottorð og staðfestingar vegna fjarvista nemenda sem myndast hafa á tímabilinu frá upphafi til dagsins í dag. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða.
2009249 02.10.2020 Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi Vinnugögn Tölvupóstur almenns eðlis Heimilað Fjölbrautarskóli Vesturlands hefur heimild til að grisja tölvupóst almenns eðlis sem myndast hefur á tímabilinu frá upphafi til dagsins í dag. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um er að ræða skjöl með takmarkað upplýsingagildi þar sem tölvupóstar sem þarfnast úrlausnar og varðar verkefni stofnunarinnar er varðveittur í skjalavörslukerfi.
2009247 02.10.2020 Fjölbrautaskóli Suðurlands Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir Heimilað Fjölbrautarskóli Suðurlands hefur heimild til að grisja prófúrlausnir sem myndast hafa á tímabilinu 2017-2020. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
2009239 02.10.2020 Menntaskólinn við Hamrahlíð Vinnugögn Skjölin eru útprent úr gömlum tölvukerfum, aðallega Dos. Svo virðist sem námsferlar nemenda hafi verið prentaðir út úr kerfinu í lok hverrar annar. Heimilað Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur heimild til að grisja námsferilsskrár sem myndast hafa á tímabilinu 1974-1980. Taka ætti sýnishorn sem er ein mappa af umræddum skjölum. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingar úr þessum skjölum er að finna í skjalasafni Menntaskólans við Hamrahlíð sem búið er að afhenda á Þjóðskjalasafn Íslands.
2009064 15.09.2020 Akureyrarbær   Beiðni um endurskoðun á grisjunarheimild sveitarfélaga - Frumrit flutningstilkynninga 2016-2018 Á ekki við Varðandi endurskoðun á grisjunarheimild varðandi lið 3.5 í reglum um eyðingu skjala úr skjalasöfnum sveitarfélaga og stofnana þeirra þá vil ég biðja ykkur um að senda inn grisjunarbeiðni á hinu hefðbundna eyðublaði. Reglurnar eiga við um afrit af þessari tegund skjala þannig að séu þessi skjöl hjá ykkur núna út af breyttu verklagi þá þarf að sækja um grisjunarheimildina með hefðbundnum hætti. Þetta getur ekki talist endurskoðun á heimildinni sem veitt er. Hinsvegar vekur þetta upp spurningar um hvort það sé kominn tími til að endurskoða reglurnar en ég er á þeirri skoðun að það sé kominn tími til þess. Sérstaklega í ljósi hvernig skjölin berast ekki lengur eftir gamla hættinum til Þjóðskrár. Á ekki við Á ekki við
2009062 17.09.2020 Akureyrarbær   Beiðni um endurskoðun á grisjunarheimild 1308028 - Vinnuskýrslur Heimilað Akureyrarbækur hefur heimild til að grisja vinnuskýrslur sbr. umsókn frá 19. Ágúst 2013. Fallist er á beiðnina í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á vinnuskýrslum-fylgiskjölum bókhalds þegar skjölin hafa náð 7 ára aldri í samræmi við ákvæði í lögum um bókhald. Á ekki við Á ekki við
2009060 21.09.2020 Akureyrarbær Fylgiskjöl bókhalds Beiðni um endurskoðun á grisjunarheimild sveitarfélaga - Bókhaldsgögn Synjað Á afgreiðslufundi grisjunarbeiðna hjá Þjóðskjalasafni Íslands 17. september 2020 var tekin fyrir endurskoðun á grisjunarbeiðni vegna sýnishornatöku prófúrlausna dags. 2. september 2020. Beiðninni er hafnað vegna þess að reglurnar um sýnishorn eru í endurskoðun og er þar gert ráð fyrir minni sýnishornatöku. Á ekki við Á ekki við
2009059 21.09.2020 Akureyrarbær   Beiðni um endurskoðun á grisjunarheimild sveitarfélaga - Prófúrlausnir nemenda í grunnskólum Synjað Á afgreiðslufundi grisjunarbeiðna hjá Þjóðskjalasafni Íslands 17. september 2020 var tekin fyrir endurskoðun á grisjunarbeiðni vegna sýnishornatöku prófúrlausna dags. 2. september 2020. Beiðninni er hafnað vegna þess að reglurnar um sýnishorn eru í endurskoðun og er þar gert ráð fyrir minni sýnishornatöku. Á ekki við Á ekki við
2009057 18.09.2020 Akureyrarbær Vinnugögn Læknisvottorð vegna Vinnuskóla. Um er að ræða frumrit af læknisvottorðum sem umsækjendur um vinnuskólann skila inn til að staðfesta ofnæmi, lélegt heilsufar eða gífurlega vanlíðan sem getur hamlað þeim í umgengni við aðra. Að hluta Akureyrarbær hefur heimild til að grisja læknisvottorð vegna Vinnuskóla þegar skjölin hafa náð eins árs aldri sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og afram. Heimilt er að eyða pappírsskjölunum en tilkynna verður gagnakerfið Ölfu áður en hægt er að taka skjölum. rafrænum á eyðingar til afstöðu Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn er að ræða þar sem upplýsingarnar eru skráðar í sjúkraskrá viðkomandi aðila.
2009056 17.09.2020 Akureyrarbær Vinnugögn. Afrit - frumrit varðveitt hjá stofnun Öldrunarheimili Akureyrarbæjar - Listar yfir lyfjapantanir. Skjölin eru pöntunarlistar yfir lyf þar sem tekið er fram styrkur, magn, fjöldi eininga og verð lyfjana. Að hluta Akureyrarbær hefur heimild til að grisja Lista yfir lyfjapantanir sem myndast hafa á tímabilinu 1990 og áfram. Heimilt er að eyða pappírsskjölunum en tilkynna verður gagnakerfið Ölfu áður en hægt er að taka skjölum. rafrænum á eyðingar til afstöðu Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða og að heimila ætti grisjun á þeim þegar sjö ár eru liðin frá tilurð skjalanna.
2009055 18.09.2020 Akureyrarbær Vinnugögn Öldrunarheimili Akureyrarbæjar - Skráningarbækur yfir notkun á ávana- og fíknilyfjum. Skjölin eru skrár yfir notkun á ávana og- fíknilyfjum hjá Öldrunarheimilum Akureyrar (eldra heiti Hjúkrunarheimilinu Hlíð) 1990-2015. Að hluta Akureyrarbær hefur heimild til að grisja umbeðnar skráningarbækur myndast hafa á tímabilinu 1990 og áfram, þegar skjölin eru orðin sjö ára. Heimilt er að eyða pappírsskjölunum en tilkynna verður gagnakerfið Ölfu áður en hægt er að taka skjölum. rafrænum á eyðingar til afstöðu Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn er að ræða þar sem upplýsingarnar aðila viðkomandi sjúkraskrá í skráðar eru
2009054 18.09.2020 Akureyrarbær Afrit - frumrit varðveitt hjá stofnun. Vinnugögn Öldrunarheimili Akureyrarbæjar - Afrit endursendingarseðla. Skjölin eru afrit endursendingaseðla fyrir lyf. Endursendingarnar voru skráðar á eyðublöð Að hluta Akureyrarbær hefur heimild til að grisja umbeðin afrit endursendingarseðla myndast hafa á tímabilinu 1990 og áfram, þegar skjölin eru orðin sjö ára. Heimilt er að eyða pappírsskjölunum en tilkynna verður gagnakerfið Ölfu áður en hægt er að taka skjölum. rafrænum á eyðingar til afstöðu Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn er að ræða þar sem upplýsingarnar aðila viðkomandi sjúkraskrá í skráðar eru
2009053 18.09.2020 Akureyrarbær Vinnugögn. Öldrunarheimili Akureyrarbæjar - Afrit umsókna til Lyfjanefndar ríkisins/Lyfjastofnunar um undanþágulyf. Skjölin eru afrit af umsóknum til Lyfjanefndar ríkisins/Lyfjastofnunar (nýtt heiti frá og með 2000) um leyfi til að flytja inn og selja gegn lyfseðli lyf sem ekki hefur markaðsleyfi á Íslandi. Að hluta Akureyrarbær hefur heimild til að grisja umbeðin afrit umsókna til Lyfjanefndar ríkisins/Lyfjastofnunar sem myndast hafa á tímabilinu 1990 og áfram, þegar skjölin eru orðin sjö ára. Heimilt er að eyða pappírsskjölunum en tilkynna verður gagnakerfið Ölfu áður en hægt er að taka skjölum. rafrænum á eyðingar til afstöðu Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn er að ræða þar sem upplýsingarnar aðila viðkomandi sjúkraskrá í skráðar eru
      Afrit - frumrit hjá annarri stofnun          
2008194 17.09.2020 Seðlabanki Íslands Vinnugögn Upplýsingar sem starfsmenn veita regluverði um fjárhagsleg málefni sín og viðskipti. Heimilað Seðlabanki Íslands hefur heimild til að grisja upplýsingar um fjárhagsmálefni sem myndast hafa á tímabilinu 1961 og til frambúðar. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um er að ræða upplýsingar sem varða fjárhagsmálefni starfsmanna.
2008125 17.09.2020 Veðurstofa Íslands Vinnugögn Stjórnsýsluleg gögn, bréfaskriftir og málasafn - Afrit frá Orkustofnun. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að ekkert er talað um í samningnum sem er fylgiskjal að einhvern tímann ætti að eyða þessum skjölum ásamt því að þessi skjöl voru líklega hugsuð þannig að þau hefðu eitthvað hlutverk og gildi fyrir Veðurstofuna. Veðurstofan ætti að afhenda þessi skjöl til ÞÍ í samræmi við lög.
        Gögn og safnefni sem er geymt bæði á Veðurstofu Íslands (afrit) og Orkustofnun (frumrit). Afrit af bókhaldsgögnum, stjórnsýslulegum gögnum, bréfaskrifti og skjöl sem eru nú þegar komin í málasafn Orkustofnunar. Skjöl Raforkumálaskrifstofu o.fl. aðila 1947(1923)-1967, einnig eldri skjöl vegna raforkuverkefna, vatnamælinga og jarðfræðirannsókna allt til upphafs og frá vinnu Fossanefndar. Skjöl samkvæmt skjalalykli málasafns Orkustofnunar 1967-1997. Skjöl samkvæmt skjalaflokkunarkerfi Orkustofnunar 1997 (frá 1.1.2000 rafræn) - 2007/2008.        
2008094 17.09.2020 Rannsóknastofnun landbúnaðarins Fylgiskjöl bókhalds. Bókhald. Skjölin eru bókhaldsgögn og fylgiskjöl bókhalds Heimilað að hluta Rannsóknarstofnun landbúnaðarins hefur heimild til að grisja að hluta bókhaldsskjöl sem myndast hafa á tímabilinu 1994-2005. Hafnað er grisjun á eftirfarandi skjölum. Hafnað er eyðingu á Aðalbók gjalda og tekna 1992 – 1999, Tilraunabúið á Hesti – aðalbók gjalda og tekna – hvers mánaðar 1994 – 1997 og Sérverkefni – framvinduskýrslur, styrkupphæðir 1987 – 1996 en inn í síðastnefnda atriðinu þá er að finna samninga og undirrituð skjöl er varða þessi verkefni. Jafnframt er hafnað eyðingu á Rekstraráætlun 1992-2005. Skjölin varða verkefni stofnunarinnar og geta haft gildi til framtíðar fyrir fræðimenn. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
      Vinnugögn          
2008073 18.09.2020 Fljótsdalshérað Vinnugögn. E Vinnugögn / Atkvæðaseðlar úr skoðanakönnun Heimilað Fljótdalshérað hefur heimild til að grisja atkvæðasela úr skoðanakönnun 2018 sem myndast hafa á tímabilinu 2018. Varðveita skal sem sýnishorn atkvæðaseðla úr skoðanakönnuninni. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöður úr skoðanakönnunum eru varðveittar til frambúðar og því hafa seðlarnir ekki gildi til framtíðar.
      Kjörseðlar          
2008040 17.09.2020 Akraneskaupstaður Vinnugögn Viðhorfskönnun meðal íbúa á Akranesi. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að talið er að skjölin og upplýsingarnar sem var safnað saman hafa heimildagildi fyrir síðari tíma.
        Unnin var könnun á meðal íbúa 67 ára og eldri varðandi félags- og tómstundaþátttöku.        
2007094 14.07.2020 Sveitarfélagið Garðabær Fylgiskjöl umsókna Sveitarfélagið Garðabær - Umsóknir um húsnæðisbætur og fylgiskjöl Heimilað að hluta Garðabær hefur heimild til að eyða eftirfarandi umbeðnum skjölum vegna umsókna um húsnæðisbætur sem myndast hafa á tímabilinu frá 1994 – 2016: Varðveita skal sem sýnishorn öll umbeðin skjöl vegna umsókna um húsnæðisbætur á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á umbeðnum fylgiskjölum vegna umsókna um húsnæðisbætur hjá sveitarfélögum er rétt að heimila grisjun að hluta með þeim skilmálum að tekin verði sýnishorn. Umsóknir og tilfallandi samskipti séu skjöl sem geymi heimildir um hlutverk og þjónustu Garðabæjar og endurspegla húsnæðisþörf og félagslegar aðstæður og eru þar af leiðandi sögulegar heimildir um íslenskt samfélag
      Umsóknir     1. Afrit af gögnum er varða upplýsingar um tekjur og eignir (s.s. skattframtöl og launaseðlar).    
            2. Aflýstum húsaleigusamningum.    
            Ítrekað er að heimild til grisjunar nær ekki til eftirfarandi umbeðinna skjala vegna umsókna um húsnæðisbóta á fyrrgreindur tímabili:    
            1. Frumrit af umsókn.    
            2. Tilfallandi samskipti milli umsækjanda og starfsmanns.    
2007093 14.07.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Krakkakot - Dagbækur Heimilað Leikskólinn Krakkakot hefur heimild til að eyða umbeðnum dagbókum sem myndast hafa á tímabilinu frá 1996 og til framtíðar. Varðveita skal sem sýnishorn eina öskju af umbeðnum dagbókum að eigin vali á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða auk þess sem upplýsingar í dagbókum eru varðveittar á öðrum stöðum.
2007092 14.07.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Krakkakot - Morgunfundabækur Heimilað Leikskólinn Krakkakot hefur heimild til að eyða umbeðnum morgunfundarbókum sem myndast hafa á tímabilinu 2000 – 2020. Varðveita skal sem sýnishorn eina öskju af umbeðnum morgunfundarbókum að eigin vali á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða auk þess sem upplýsingar í morgunfundabókum eru varðveittar á öðrum stöðum.
2006292 14.07.2020 Borgarholtsskóli Vinnugögn Beiðnir um brautarskipti Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum beiðnum um brautarskipti sem myndast hafa á tímabilinu 2015 - 2020 þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2006291 14.07.2020 Borgarholtsskóli Vinnugögn Langtíma læknisvottorð nemenda og fylgiskrár Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum langtíma læknisvottorðum nemenda og fylgiskrám sem myndast hafa á tímabilinu 2014 og til framtíðar þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2006290 14.07.2020 Borgarholtsskóli Umsóknir Beiðnir um leyfi Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum beiðnum um leyfi sem myndast hafa á tímabilinu 2014 og til framtíðar þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2006289 14.07.2020 Borgarholtsskóli Vinnugögn Lífsstílssamningar afreksíþróttanema Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum lífstílssamningum afreksíþróttamanna sem myndast hafa á tímabilinu 2018 og til framtíðar þegar hagnýtu gildi er lokið. Varðveita skal sem sýnishorn eina öskju af umbeðnum lífstílssamningum afreksíþróttamanna á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn. Lagt er til að varðveita skuli sem sýnishorn eina öskju af umbeðnum skjölum á árum sem enda á 0.
2006288 14.07.2020 Borgarholtsskóli Vinnugögn Skammtíma læknisvottorð Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum skammtíma læknisvottorðum sem myndast hafa á tímabilinu 2014 og til framtíðar þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl með upplýsingum sem hafa lítið gildi til framtíðar og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2006287 14.07.2020 Borgarholtsskóli Vinnugögn Staðfestingar ýmiskonar sem eru prentaðar út úr upplýsingakerfinu Innu, t.d. yfirlit yfir námsferla og staðfestingar á skólavist Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum skjölum vegna staðfestinga sem myndast hafa á tímabilinu 2015 og til framtíðar þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um er að ræða afrit af skjölum sem eru í vörslu skólans og hafa tímabundið gildi og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2006286 14.07.2020 Borgarholtsskóli Umsóknir Beiðnir um úrsagnir úr áföngum Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum beiðnum um úrsagnir úr áföngum sem myndast hafa á tímabilinu 2017 og til framtíðar þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi sé að ræða og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2006279 17.07.2020 Grindavíkurbær Afrit - frumrit hjá annarri stofnun Aðseturstilkynningar / Beiðni um skráningu EES- eða EFTA- borgara í þjóðskrá í lengri tíma en 3 mánaða Á ekki við Á fundi varðveislu- og grisjunarnefndar Þjóðskjalasafns Íslands dags. 9. júlí 2020 var fjallað um grisjunarbeiðni Grindavíkurbæjar, dags. 22. júní 2020, þar sem sótt er um grisjun á aðseturs tilkynningum EES og EFTA borgara þar sem beiðninni var vísað frá. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að nú þegar hefur Grindavíkurbær heimild til að grisja umbeðin skjöl sbr. 5. tl. 3. gr. reglna nr. 627/2010 um grisjun í skjalasöfnum sveitarfélaga og stofnana þeirra.
2006174 19.06.2020 Landsnet Vinnugögn Vinnugögn í Aski (CoreData) - rafrænu skjalakerfi Heimilað Landsnet hefur heimild til að grisja vinnugögn í Aski (CoreData) sem myndast hafa á tímabilinu 01.01.2014-31.12.2018, þegar hagnýtu og/eða stjórnsýslulegu hlutverki sé lokið Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um vinnugögn er að ræða og lokaafurðin er alltaf til í skýrslum, greinargerðum, áætlunum eða minnisblöðum. Vörsluútgáfan verður heildstæð án þessara vinnugagna.
2006171 14.07.2020 Menntaskólinn í Kópavogi Vinnugögn Áminningar veittar nemendum vegna brota á skólareglum. Heimilað Menntaskólinn í Kópavogi hefur heimild til að eyða umbeðnum áminningum sem myndast hafa á tímabilinu frá 2007 – 2010. Varðveita skal sem sýnishorn umbeðnar áminningar frá einum mánuði haustið 2008 og einum mánuði vorið 2010. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða.
2006166 14.07.2020 Íslandspóstur Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsskjöl. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn umbeðinna bókhaldsskjala frá einum mánuði að eigin vali á ári sem endar á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
        Gögn sem hafa orðið til vegna daglegrar fjármálaumsýslu: Frumrit reikninga (innlendra, erlendra, birgðafærslur), bankakvittanir og millifærslur (leiðréttingar, afstemmingar lánadrottna og viðskiptamanna, innheimtukröfur o.fl.).        
2006138 14.07.2020 Landhelgisgæsla Íslands Fylgiskjöl bókhalds Aukaverk - Ratsjárstofnun Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn umbeðinna bókhaldsskjala frá einum mánuði að eigin vali á ári sem endar á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
2006046 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Greindarpróf sálfræðiþjónustu Heimilað að hluta Garðabær hefur heimild til að eyða skráningarblöðum greindarprófs sálfræðiþjónustu sem myndast hafa á tímabilinu 1996 og til framtíðar. Niðurstöðusíðu prófsins skal aftur á móti varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006045 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Akrar - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Akrar hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006044 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Bæjarból - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Bæjarból hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006043 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Flataskóli - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Flataskóli hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006042 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Holtakot - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Holtakot hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006041 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Hæðarból - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Hæðarból hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006040 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Kirkjuból - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Kirkjuból hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006039 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Krakkakot - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Krakkakot hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006038 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Leikskólinn Lundaból - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Leikskólinn Lundaból hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006037 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær   Urriðaholtsskóli - Hljóm-2 útfyllt eyðublöð Heimilað að hluta Urriðaholtsskóli hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006036 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn HLJÓM-2 er aldursbundin skimun sem er lögð fyrir tvisvar á síðasta ári í leikskóla til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. Heimilað að hluta Garðabær hefur heimild til að eyða skráningarblöðum umbeðinna eyðublaða sem myndast hafa á tímabilinu 2002 og til framtíðar tveimur árum eftir útfyllingu þeirra. Ítrekað er að heimildin nær ekki til niðurstöðusíðu eyðublaðsins og hana skal varðveita í skjalasafni. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að niðurstöðusíða prófsins inniheldur niðurstöður þess sem varða hagsmuni skjólstæðings og á því að varðveita og skila til Þjóðskjalsafns Íslands á meðan skráningarblöð prófsins innihalda upplýsingar sem hafa tímabundið gildi meðan á úrvinnslu prófsins stendur.
2006035 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Flataskóli 5 ára deild - Myndbönd Heimilað Flataskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006034 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Urriðaholtsskóli - Myndbönd Heimilað Urriðaholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006033 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Sunnuhvoll - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Sunnuhvoll hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006032 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Lundaból - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Lundaból hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006031 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Krakkakot - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Krakkakot hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006030 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Kirkjuból - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Kirkjuból hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006029 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Hæðarból - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Hæðarból hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006028 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Holtakot - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Holtakot hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006027 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Bæjarból - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Bæjarból hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006026 19.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Akrar - Myndbönd Heimilað Leikskólinn Akrar hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 og til framtíðar þegar staðfest afhending viðkomandi stofnunar sem tekur við þeim til úrvinnslu hefur farið fram. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar eru sú að myndböndin hafa tímabundið gildi hjá leikskólanum sem tekur þau upp skv. beiðni annarra afhendingarskyldra aðila sem notar þau í úrvinnslu mála hjá sér.
2006009 18.06.2020 Kvennaskólinn í Reykjavík Vinnugögn M - Tölvuskráning - forritunargögn Á ekki við Á afgreiðslufundi grisjunarbeiðna Þjóðskjalasafns Íslands þann 18. júní 2020 ákvað þjóðskjalavörður að vísa beiðninni frá. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að gögnin í beiðninni eru ekki skjöl sem eru hluti af skjalasafni.
2006008 14.07.2020 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds C-Bókhaldsgögn Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn umbeðinna bókhaldsskjala frá einum mánuði að eigin vali á ári sem endar á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
2005317 14.07.2020 Landhelgisgæsla Íslands Fylgiskjöl bókhalds Bókhald - Varnarmálastofnun Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn umbeðinna bókhaldsskjala frá einum mánuði að eigin vali á ári sem endar á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
2005307 11.06.2020 Kvennaskólinn í Reykjavík Prófúrlausnir og verkefni Undirskjalaflokkur DBA Prófverkefni Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófverkefni nemenda sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0 Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi og að áður hefur háskólum, framhaldsskólum og grunnskólum verið veitt heimild til eyðingar prófúrlausna.
2005250 11.06.2020 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Myndbönd, sérfræðiþjónusta skóladeildar Heimilað Garðabær hefur heimild til að eyða umbeðnum myndböndum vegna greininga á börnum sem myndast hafa á tímabilinu 2014 til framtíðar, þegar þau eru orðin fimm ára gömul Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar var sú að um væri að ræða vinnugögn með tímabundið upplýsingagildi þar sem niðurstaða er varðveitt í skýrslum og matslistum í skjalasafni viðkomandi aðila. Lagt er til að grisjun sé heimil þegar gögnin hafa náð fimm ára aldri sbr. ákvörðun grisjunarráðs 31. maí 2018
2005230 11.06.2020 Menntaskólinn við Hamrahlíð Vinnugögn Einkunnalistar Heimilað Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur heimild til að eyða umbeðnum einkunnalistum sem myndast hafa á tímabilinu 1966-2012. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um er að ræða vinnugögn og skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
2005211 11.06.2020 Skatturinn Umsóknir Umsóknir um barnabótaupplýsingar Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum umsóknum sem myndast hafa frá 2015 og munu myndast til framtíðar að tveimur skilyrðum uppfylltum: 1. Að eyðing sé heimil þegar umsóknirnar hafa náð 10 ára aldri. 2. Þegar Skatturinn hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið GoPro Foris til Þjóðskjalsafnsins og afhent vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005210 11.06.2020 Skatturinn Umsóknir Málalykill 11.1 Vottorð - Eyðublaðið 14.10. Skjölin eru eyðublöð sem viðskiptavinir fylla út til þess að sækja um vottorð. Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum skjölum sem myndast hafa frá 2015 og munu myndast til framtíðar að tveimur skilyrðum uppfylltum: 1. Að eyðing sé heimil þegar skjölin hafa náð 10 ára aldri. 2. Þegar Skatturinn hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið GoPro Foris til Þjóðskjalsafnsins og afhent vörsluútgáfu úr því.. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Vinnugögn          
2005209 11.06.2020 Skatturinn Umsóknir Umsókn um niðurfellingu bifreiðagjalda - eyðublað frá Tryggingastofnun Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2015 til dagsins í dag þegar stofnunin hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið Gopro Foris til Þjóðskjalasafnsins og afhenda vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005208 14.07.2020 Skatturinn Fylgiskjöl bókhalds Málalykill 02.01 Bókhald Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum bókhaldsskjölum sem myndast hafa á tímabilinu frá 2000 og til framtíðar þegar þau hafa náð sjö ára aldri. Varðveita skal sem sýnishorn öll umbeðin bókhaldsskjöl fyrir desember á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
2005207 14.07.2020 Skatturinn Umsóknir Eyðublöð RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 til 2020 í dag þegar stofnunin hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið VSK-2000 til Þjóðskjalasafnsins og afhenda vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005206 11.06.2020 Skatturinn Vinnugögn Eyðublað RSK 10.25 Samanburðaskýrsla virðisaukaskatts. Þetta eru eyðublöð fyrir Skattinn til þess að skrá gögn í gagnakerfið Hörpu (framtala forrit Skattsins). Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2001 til dagsins í dag þegar stofnunin hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið Hörpu til Þjóðskjalasafnsins og afhenda vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005205 14.07.2020 Skatturinn Vinnugögn Eyðublað RSK 10.15 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við endurbætur og viðhald á húsnæði í eigu sveitarfélaga. Þetta eru eyðublöð fyrir Skattinn til þess að skrá endurgreiðslu á virðisauka í VSK gagnakerfið. Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2001 til 2016 í dag þegar stofnunin hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið VSK-2001 til Þjóðskjalasafnsins og afhenda vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005203 11.06.2020 Skatturinn Vinnugögn Eyðublað RSK 1.05 Launaframtal-launagreiðslur frá rekstrar aðila. Þetta eru eyðublöð fyrir Skattinn til þess að skrá Launaframtal og launagreiðslu í gagnakerfið Hörpu. Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2000 til dagsins í dag þegar stofnunin hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið Hörpu til Þjóðskjalasafnsins og afhenda vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005202 11.06.2020 Skatturinn Vinnugögn Eyðublað RSK 2.01 Launamiði. Þetta voru eyðublöð fyrir Skattinn til þess að skrá launamiða í kerfið Gagnaskil. Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2000 til dagsins í dag þegar stofnunin hefur lokið við að tilkynna gagnakerfið Gagnaskil til Þjóðskjalasafnsins og afhenda vörsluútgáfu úr því. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar verða varðveittar í vörsluútgáfu.
      Rafræn útgáfa varðveitt          
2005048 19.05.2020 Menntaskólinn í Kópavogi Vinnugögn Mætingaryfirlit. Þegar fjarvistarfulltrúi var að fylgjast með mætingu einstakra nemenda prentaði hann út stöðuna á mætingu á ákveðnum dögum til að fylgjast með framvindu mætingu hjá nemanda. Heimilað Menntaskólinn í Kópavogi hefur heimild til að eyða umbeðnum mætingaryfirliti yfir einstaka nemendur sem myndast hafa á tímabilinu 2007-2010. Varðveita skal sem sýnishorn mætingaryfirlit frá einum mánuði haustið 2008 og einum mánuði vorið 2010 að eigin vali. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin sem um ræðir hefur mjög takmarkað upplýsingagildi til lengri tíma.
2005034 11.06.2020 Fiskistofa Vinnugögn Töflur og reitir úr gagnagrunninum GAFL/ASK sem geymir upplýsignar um afla landaðann hér á landi, bæði frá íslenskum og erlendum skipum. Heimilað Fiskistofa hefur heimild til að eyða eftirfarandi reitum í gagnagrunninum GAFL/ASK sem myndast hafa á tímabilinu 15.05.2006-30.102017 þegar hagnýtu og/eða stjórnsýslulegu hlutverki er lokið:
• ASK_FRADRATTARTEGUNDIR.THYNGD
• ASK_LANDANIR.LONDUNARSTADIR_HEIMILISFANG
• ASK_LONDUNARSTADIR.HEIMILISFANG
• ASK_LONDUNARSTADIR.LODS_UMSJON_ID
• ASK_VEIDISVAEDI.YFIRVEIDISVAEDI_ID
• ASK_VEIDISVAEDI2.YFIRVEIDISVAEDI_ID
• ASK_VIGTANIR.TEGUND_ENDURVIGTUNAR
• ASK_VIGTARNOTUR_TAB.FRA_VLEYFI_UPPF_ID
• ELDI_REKSTRARLEYFI_T.VINNSLULEYFI
• KVOTI_LODS_VORUR.LODS_NR
• KVOTI_VERKUN.ATH
• UFS_STADIR.POSTNUMER
• UFS_STADIR2.POSTNUMER
• ORRI_FISKTEGUNDIR.YFIR_FLOKKUR
• ASK_VIGTARNOTUR_TAB.STADA_FLUTNINGS
• ASK_VIGTARNOTUR_TAB.BRUTTOVIGTUN_GAMA_ID
Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að vörsluútgáfan af GAFLI/ASK er heildstæð án þessara taflna og reita.
2004336 07.05.2020 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Prófúrlausnir Skjölin eru prófúrlausnir sem lagðar eru fyrir þá sem þreyta próf til viðurkennds bókara. Heimilað Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur heimild til að eyða umbeðnum prófúrlausnum vegna prófs til viðurkennds bókara sem myndast hafa á tímabilinu 2012-2018, þremur árum frá dagsetningu prófúrlausnar. Varðveita skal sem sýnishorn tvær öskjur að eigin vali á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að áður hefur háskólum, framhaldsskólum og grunnskólum verið veitt heimild til eyðingar prófúrlausna þar sem um skjöl er að ræða sem hafa takmarkað upplýsingagildi. Skilyrði er að prófúrlausnir séu varðveittar í þrjú ár frá dagsetningu elsta prófsins. Lagt er til að tekin verði sýnishorn.
2003227 07.05.2020 Landhelgisgæsla Íslands Bókhaldsgögn Ratstjárstofnunar Flutningseyðublöð Heimilað Landhelgisgæsla Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum flutningseyðublöðum 1990-2006. tímabilinu á hafa myndast sem Ratsjárstofnunar Varðveita skal sem sýnishorn öll flutningseyðublöð Ratsjárstofnunar frá desember á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að vegna fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2002049 07.05.2020 Vinnueftirlit ríkisins Bókhaldsgögn Gögn sem hafa orðið til vegna daglegrar fjármálaumsýslu: Afrit ferðareikninga, Bankakvittanir, launamiðar, ýmsar tilkynningar frá fyrirtækjum, afrit sjóðbóka og fylgiskjöl, afrit millifærslubeiðna , uppgjör svæðisskrifstofa, dagsuppgjör, afrit visa og flugkorta, afrit innborgana, innheimtukröfur, millifærslur o.fl., afrit staðgreiðslunótur, eignaskrá, afstemmingar milli kerfa, ýmsar uppl. vegna bíla stofnunarinnar, uppgjör lánadrottna, hreyfingalistar Heimilað að hluta Vinnueftirlit ríkisins hefur heimild til að eyða umbeðnum bókhaldsgögnum sem myndast hafa á tímabilinu 2012-2020 þegar sjö ár eru liðin frá lokum reikningsárs með þeirri undantekningu að heimild til eyðingu eignaskrár er ekki heimil. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember fyrir þau ár sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2001307 07.05.2020 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Bókhaldsgögn Almenn bókhaldsgögn, fylgiskjöl með reikningshaldi og bókhaldi stofnunar. Fylgiseðlar, fyrirfram- reikningar, pantanir til erlendra og innlendra birgja, bankayfirlit og afstemmingar. Gögnin lágu á sínum tíma til grundvallar bókhaldi stofnunar og afleiddir ársreikningar o.fl. eru til í öðrum kerfum s.s. Orra hjá Fjársýslu ríkisins. Heimilað Heyrnar- og talmeinastöð Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum afritum af pappírs- og reikningsárs. lokum frá liðin eru ár sjö þegar fyrr, og 2012 árinu frá reikningum rafrænum Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn sem um ræðir frá desember á árum sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2001157 07.05.2020 Skatturinn Eyðublöð Eyðublöð fyrir RSK 10.29 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa frá 2013 að eftirfarandi tveimur skilyrðum uppfylltum: 1. Að GoPro - Foris hafi verið endurtilkynnt af Skattinum og samþykktur af Þjóðskjalasafni út af sameiningu Ríkisskattstjóra og Tollstjóra um síðustu áramót. 2. Að vörsluútgáfa hafi verið afhent Þjóðskjalasafni úr GoPro - Foris fyrir það tímabil sem grisja á. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að gögnin eru þegar varðveitt í GoPro – Foris sem var tilkynnt af Ríkisskattstjóra og samþykkt rafrænt skjalavörslukerfi af Þjóðskjalasafni. Þó skal samþykkja beiðnina að tveimur skilyrðum uppfylltum: 1. Að GoPro – Foris hafi verið endurtilkynnt af Skattinum og samþykkt af Þjóðskjalasafni út af sameiningu Ríkisskattstjóra og Tollstjóra um síðustu áramót. 2. Að vörsluútgáfa hafi verið afhent Þjóðskjalasafni úr GoPro - Foris fyrir það tímabil sem grisja á.
200156 07.05.2020 Skatturinn Eyðublöð Eyðublöð fyrir RSK 10.26 Leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts Heimilað Skatturinn hefur heimild til að eyða umbeðnum eyðublöðum sem myndast hafa á tímabilinu 2010 til dagsins í dag að eftirfarandi tveimur skilyrðum uppfylltum: 1. Að VSK – Gagnagrunnur hafi verið endurtilkynntur af Skattinum og samþykktur af Þjóðskjalasafni út af sameiningu Ríkisskattstjóra og Tollstjóra um síðustu áramót. 2. Að vörsluútgáfa hafi verið afhent Þjóðskjalasafni úr VSK – Gagnagrunni fyrir það tímabil sem grisja á. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að gögnin eru þegar varðveitt í VSK - gagnagrunni sem var tilkynntur af Ríkisskattstjóra og samþykktur af Þjóðskjalasafni. Þó skal samþykkja beiðnina að tveimur skilyrðum uppfylltum: 1. Að VSK – Gagnagrunnur hafi verið endurtilkynntur af Skattinum og samþykktur af Þjóðskjalasafni út af sameiningu Ríkisskattstjóra og Tollstjóra um síðustu áramót. 2. Að vörsluútgáfa hafi verið afhent Þjóðskjalasafni úr VSK – Gagnagrunni fyrir það tímabil sem grisja á.
2003264 27.03.2020 Embætti landlæknis Staðsetn­ingar­gögn einstaklinga sem greinast með Covid-19 sjúkdóminn. Skjölin verða til í þeim tilgangi að hægt að sé að rekja ferðir einstaklings sem greinast með Covid-19 sjúkdóminn. Hlutverk þeirra er að efla sóttvarnar­starf með það að markmiði að hefta útbreiðslu kórónu­veirunnar sem orsakar sjúkdóminn. Heimilað Embætti landlæknis hefur heimild til að eyða staðsetningar­gögnum einstaklinga sem greinast með Covid-19 sjúkdóminn sem myndast hafa á árinu 2020 þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Rökin fyrir því að heimila eyðingu er að um tímabundin gögn er að ræða sem hafa ekki varðveislu­gildi til lengri tíma.
2003229 01.04.2020 Landhelgisgæsla Íslands Bókhalds­gögn Byggingar­nefndar flugstöðvar Leifs Eiríkssonar Reikningar úr bókhaldi Byggingar­nefndar flug­stöðvar Leifs Eiríkssonar. Heimilað Landhelgisgæsla Íslands hefur heimild til að umbeðnum reikningum frá Byggingar­nefnd Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar sem myndast hafa á tímabilinu 1986-1988. Varðveita skal sem sýnishorn alla reikninga Byggingar­nefndar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar frá desember mánuði árið 1987. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgi­skjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2003226 01.04.2020 Landhelgisgæsla Íslands Bókhalds­gögn Ratsjár­stofnunar Innkaupa­beiðnir Ratsjár­stofnunar. Ratsjár­stofnun var lögð niður 2008. Heimilað Landhelgis­gæsla Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum innkaupa­beiðnum Ratsjár­stofnunar sem myndast hafa á tímabilinu 1990 til 2006. Varðveita skal sem sýnishorn allar innkaupa­beiðnir Ratsjár­stofnunar frá desember á árum sem enda á 0. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgi­skjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2003224 01.04.2020 Landhelgis­gæsla Íslands Bókhalds­gögn Ratsjár­stofnunar Sjóðir – Ratsjár­stofnun – Reikningar og afstemmingar. Heimilað Landhelgis­gæsla Íslands hefur heimild til að eyða sjóðsskjölum Ratsjár­stofnunar sem myndast hafa á tímabilinu 2004 til 2009. Varðveita skal sem sýnishorn öll sjóðsskjöl Ratsjár­stofnunar fyrir desember­mánuð á árum sem enda á 5. Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim skjölum sem hafa náð 7 ára aldri, með þeim skilmálum að varðveitt séu sýnishorn.
2002265 12.03.2020 Menntamálastofnun Vinnugögn/­nemendalistar Listar með upplýsingum um nemendur í 10. bekk grunnskóla sem taka munu þátt í PISA-könnuninni (Programme for International Student Assessment) á vegum OECD. Á listunum koma fram nafn og kennitala nemenda, en einnig þarf upplýsingar um hvort nemendur séu mögulega ekki færir til að taka þátt vegna ýmissa ástæðna. Því geta viðkvæmar persónuupplýsingar komið fram á listunum. Heimilað Menntamálastofnun hefur heimild til að eyða umbeðnum nemendalistum/vinnugögnum vegna PISA prófa sem mynduðust á árunum 2009, 2012 2015 og til frambúðar. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um vinnugögn er að ræða sem hafa ekkert gildi þegar búið er að leggja prófið fyrir. Niðurstöðurnar eru ekki greindar niður á nemanda eða skóla og því óþarft að sjá hvort nemandi hafi þreytt próf eða ekki.
2002169 28.02.2020 Menntaskólinn við Hamrahlíð Spjaldskrá Spjaldskrá yfir nemendur MH frá upphafi skólastarfs, 1966, til ársins 2003. Þeim er raðað í stafrófsröð. Spjöldin urðu til þegar nemendur innrituðust í skólann eða þegar þeir luku námi. Á spjöldin er skráð nafn nemanda, nafnnúmer eða kennitala og útskriftarönn. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um er að ræða skjöl sem nýtast við að leita í öðrum skjölum sem eru komin á Þjóðskjalasafn Íslands. Einnig eru þau dæmi um verklag við utanumhald nemenda frá upphafi skólans.
2002140 28.02.2020 Múlabær, dagþjálfun aldraðra Beiðnir/umsóknir Beiðnir/umsóknir fyrir fólk sem aldrei hefur innritast í Múlabæ af hinum ýmsu ástæðum. Múlabær fær reglulega sendar beiðnir frá heilbrigðisstarfsfólki þar sem sótt er um dagdvöl fyrir aldraða og öryrkja. Oft eru sendar beiðnir á margar dagdvalir þegar fólk er komið í þörf fyrir aðstoð og því gerist það að sumt af þessu fólki kemur aldrei til með að nýta sér dagdvöl í Múlabæ. Einnig gerist það að fólk er annað hvort farið inn á hjúkrunarheimili eða jafnvel látið þegar því er boðið pláss í dagþjálfun. Á beiðninni eru upplýsingar um umsækjendur sem notaðar eru til að hafa samband við viðkomandi og heilsufarsupplýsingar sem gagnast til að skipuleggja þjónustuna ef til kemur. Heimilað Múlabær, dagþjálfun aldraðra hefur heimild til að eyða umbeðnum beiðnum/umsóknum fyrir fólk sem aldrei hefur innritast í Múlabæ sem myndast hafa á tímabilinu 2016 til 2020. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin hafa ekki gildi fyrir stofnunina þegar kemur í ljós að einstaklingurinn mun ekki nýta sér dagdvölina. Skráð er í kerfi að umsókn hafi borist og upplýsingar um þann sem átti að nýta sér úrræðið.
2002131 28.02.2020 Landhelgisgæsla Íslands Bókhalds­gögn Varnar­liðsins Kvittanir fyrir staðgreiðslu og yfirlit yfir staðgreiðslur eða kröfur starfsmanna frá Sýslumanni. Um er að ræða gögn sem voru með 10 ára trúnaðarskyldu sem tók í gildi 2006 sem nú er liðin. Heimilað Landhelgisgæsla Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum bókhaldsgögnum frá Varnarliðinu sem myndast hafa á tímabilinu 2000 til 2001. Á ekki við Í ljósi fyrri heimilda til grisjunar á fylgiskjölum bókhalds er rétt að heimila grisjun á þeim.
2002111 12.03.2020 Sýslumaðurinn í Vestamannaeyjum K-bóta­greiðslur, bókhalds­gögn Fylgiskjöl bókhalds, almennt er tengjast bótagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingum Íslands. Heimilað að hluta Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum hefur heimild til að eyða eftirfarandi skjölum sem tengjast bótagreiðslum Tryggingastofnunar ríkisins og Sjúkratrygginga Íslands sem myndast hafa á tímabilinu 1994 til 2014, þegar sjö ár eru liðin frá lokum reikningsárs:
- Afrit af afgreiðsluseðlum vegna afsláttarkorts.
- Ljósrit af umsóknum um fæðingarorlof, umsókn send TR.
- Greiðslulisti vegna atvinnuleysisbóta.
- Kvittun fyrir útborgun greiðslna.
- Afrit af umsóknum vegna slysabóta.
- Ljósrit af gögnum sent til TR/SÍ til afgreiðslu.
- Greiðslugögn vegna endurgreiðslu á tannlæknakostnaði.
- Greiðslugögn vegna endurgreiðslu á ferðakostnaði.
- Mánaðaruppgjör – bókhald.
Á ekki við Um er að ræða afrit af fylgiskjölum bókhalds og afritum af skjölum sem eru til hjá öðrum stofnunum.
2002111 12.03.2020 Sýslumaðurinn í Vestamannaeyjum K-bóta­greiðslur, bókhalds­gögn Fylgiskjöl bókhalds, almennt er tengjast bótagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingum Íslands. Synjað að hluta Á ekki við Á ekki við Ekki er heimilt að eyða frumritum af umsóknum um sjúkradagpeninga og sjúkradagpeningavottorð.
2002081 13.02.2020 Þjóðskjalasafn Íslands Skjala­safn Toll­vöru­geymsl­unnar. Aðflutningsskýrslur og úttektarnótur Skjölin hafa orðið til við starfsemi Tollvörugeymslunnar. Um er að ræða skýrslur vegna aðflutnings á vörum og varningi frá útlöndum til Íslands og úttektarnótna innflytjenda í framhaldi af því. Hlutverk skjalanna hefur fyrst og fremst þjónað þeim tilgangi að tollsetja varning í rétta og viðeigandi tollflokka og í framhaldi þess innheimta opinber gjöld af varningnum, eftir því sem við átti. Heimilað Þjóðskjalasafn Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum aðflutningsskýrslum og úttektarnótum úr skjalasafni Tollvörugeymslunnar sem myndast hafa á tímabilinu 1980 til 1986. Varðveita skal sem sýnishorn tvær öskjur frá hverju ári sem um er rætt. Eina öskju á ári af aðflutningsskýrslum og eina öskju á ári af úttektarnótum. VANTAR
2002039 13.02.2020 Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi Staðfest­ingar til starfs­manna Um er að ræða staðfestingar sem fyrrum starfsmenn óska eftir, t.a.m. um starfstíma og slíkt. Staðfestingarnar eru unnar upp úr upplýsingum í Orra og í starfsmannamöppum. Heimilað Fjölbrautaskóli Vesturlands hefur heimild til að eyða um staðfestingum til starfsmanna vegna starfstíma og þess háttar sem myndast hafa á tímabilinu 2017 til 2019 og til frambúðar, þegar hverju skólaári er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin hafa ekkert gildi til framtíðar fyrir skólann. Upplýsingarnar í skjölunum er að finna á öðrum stöðum.
2002038 13.02.2020 Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi Staðfest­ingar á skólavist og greiðslu skólagjalda á íslensku og erlendum málum Staðfestingar á skólavist og greiðslu skólagjalda á íslensku og erlendum málum. Nemendur geta óskað eftir staðfestingu á skólavist og greiðslu skólagjalda. Þessar staðfestingar eru stundum gefnar út á öðrum tungumálum en íslensku. Fulltrúi á skrifstofu skólans útbýr slíkar staðfestingar og sendir til nemenda. Heimilað Fjölbrautaskóli Vesturlands hefur heimild til að eyða umbeðnum staðfestingum á skólavist og greiðslu skólagjalda á íslensku og erlendum málum sem myndast hafa á tímabilinu 2017 til 2019 og til frambúðar, þegar hverju skólaári er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin hafa ekkert gildi til framtíðar fyrir skólann. Upplýsingarnar í skjölunum er að finna á öðrum stöðum.
2001285 13.02.2020 Menntaskólinn í Kópavogi Tíma­bundin vottorð Tímabundin vottorð eru vottorð sem nemendur skila til að gera grein fyrir því hvers vegna þeir mæta ekki í skólann eða í ákv. kennslustundir. Heimilað Menntaskólinn í Kópavogi hefur heimild til að eyða umbeðnum tímabundnum vottorðum sem myndast hafa á tímabilinu 2012 til 2019 og til frambúðar, þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin hafa hvorki gildi fyrir nemandann né skólann til lengri tíma.
2001280 13.02.2020 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Staðfest­ingar á skólavist og greiðslu skólagjalda á íslensku og erlendum málum Skjölin sem um ræðir eru staðfestingar á skólavist nemenda, oft gerðar fyrir Tryggingastofnun ríkisins. Einnig staðfest afrit af stúdentsskírteini nemenda og/eða þeim áföngum sem þeir hafa lokið við skólann. Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum staðfestingum á skólavist og útskrift fyrir nemendur á íslensku og erlendum málum sem myndast frá og með hausti 2018 og áfram, þegar hverju skólaári lýkur. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl er að ræða sem hafa lítið gildi fyrir stofnunina þar sem afrit af stúdentsskírteinum eru varðveitt í málasafni skólans.
2001273 13.02.2020 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Mætinga­skráningar vegna lokaprófa Um er að ræða lista yfir þá nemendur sem mæta í lokapróf. Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum mætingaskráningum vegna lokaprófa sem myndast frá og með haustinu 2018 og til frambúðar þegar viðkomandi prófúrlausnum er eytt. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að mætingaskrárnar hafa ekkert gildi fyrir nemendur eða stofnunina. Vitnisburður um próftöku er prófið sjálft og einkunn úr prófinu.
2001272 13.02.2020 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Langtíma­vottorð Vottorð nemenda vegna staðfestingu á veikindum sem vara lengur en í 3 daga. Einnig læknisvottorð um langvinn veikindi sem skýra fjarvistir nemenda á önninni eða skólaárinu. Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum langtímavottorðum sem myndast hafa frá og með haustinu 2018 og til frambúðar, þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða.
2001271 13.02.2020 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Tölvupóstur Tölvupóstur almenns eðlis. Skólanum berst nokkuð af tölvupósti sem er almenns eðlis, um opnunartíma, netföng eða mjög almennar fyrirspurnir um starfsemi skólans. Ef tölvupóstur tengist máli sem er í vinnslu í stofnuninni er hann vistaður í skjalavistunarkerfi skólans með viðkomandi máli. Gildir einu hvort um er að ræða innkominn tölvupóst eða útsendan. Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum tölvupósti sem er almenns eðlis sem hefur myndast frá og með haustinu 2018 og til frambúðar, þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að um er að ræða skjöl með takmarkað upplýsingagildi þar sem tölvupóstar sem þarfnast úrlausnar og varðar verkefni stofnunarinnar er varðveittur í skjalavörslukerfi.
2001154 05.02.2020 Hafnarsamlag Norðurlands Vigtar­nótur Skjölin eru vinnugögn og verða til við vigtun sjávarafla, þar sem hvert fiskikar frá viðkomandi fiskiskipi er vigtað og magn og tegund fiskaflans er skráð. Upplýsingarnar eru síðan skráðar í Gaflinn - gagnagrunn Fiskistofu og jafnframt í FileMaker skrá hjá Hafnarsamlaginu. Hvert fiskiskip á sína möppu/möppur og til verða á hverju ári ca 12-15 möppur af þessum vinnugögnum. Heimilað Hafnarsamlag Norðurlands hefur heimild til að eyða umbeðnum vigtarnótum sem myndast hafa á tímabilinu 2008 til 2018, þegar Fiskistofa hefur afhent Þjóðskjalasafni Íslands vörsluútgáfu af rafræna gagnakerfinu GAFL og vörsluútgáfan verið samþykkt. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar séu varðveittar í GAFL gagnagrunni Fiskistofu sem hefur verið afhentur í samþykktri vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns Íslands.
2001153 05.02.2020 Hafnarsamlag Norðurlands Vinnugögn Landhelgisgæslan sendir upplýsingar úr tilkynninga- og gagnakerfinu SafeSeaNet til Hafnarsamlagsins varðandi væntanlegt erlent komuskip og íslensk skip sem koma frá útlöndum og eru væntanleg. Hjá Hafnarsamlaginu eru þessar upplýsingar prentaðar út og notuð sem vinnugögn. Upplýsingarnar eru m.a. um stærð skips, eigendur og um síðustu tíu viðkomuhafnir. Á Hafnarsamlagi Norðurlands er síðan upplýsingum um hvaða þjónustu skipið fær í viðkomuhöfn samlagsins bætt við fyrirliggjandi gögn í gagnakerfinu SafeSeaNet. Upplýsingarnar um þjónustu við skipið hjá samlaginu eru einnig skráðar í FileMaker skrá hjá Hafnarsamlaginu og eru notaðar við innheimtu hafna- og vörugjalda. Hafnað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að ekki er hægt að taka rökin fyrir grisjun gild þar sem segir að upplýsingar séu varðveittar rafrænt. Ástæðan er sú að rafrænu kerfin sem um ræðir hafa ekki verið tilkynnt til opinbers skjalasafns.
2001069 05.02.2020 Menntaskólinn við Hamrahlíð Læknis­vottorð nemenda vegna skammtíma­veikinda eða meiðsla Vottorð sem nemendur eldri en 18 ára þurfa að skila inn vegna veikinda sem vara lengur en í einn dag. Vottorðin útskýra fjarveru nemenda úr kennslustundum og þar með fá nemendur frádregnar fjarvistir við útreikning á skólasóknareinkunn. Heimilað Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur heimild til að eyða umbeðnum læknisvottorðum nemenda vegna skammtímaveikinda eða meiðsla sem myndast frá skólaárinu 2019-2020 og til framtíðar, þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl með upplýsingum sem hafa lítið gildi til framtíðar og því ætti að heimila grisjun þegar hagnýtu gildi er lokið.
2001046 16.01.2019 Menntaskólinn við Sund Skammtíma læknis­vottorð Um er að ræða læknisvottorð sem nemendur sem eru 18 ára og eldri þurfa að skila samkvæmt skólareglum til að fá fjarvistir skráðar sem veikindi. Vottorðin koma frá heilsugæslustöðvum, læknastofum, tannlæknastofum og fl. meðferðaraðilum. Heimilað Menntaskólinn við Sund hefur heimild til að eyða umbeðnum skammtíma læknisvottorðum sem myndast hafa frá ársbyrjun 2016. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin sem um ræðir hefur mjög takmarkað upplýsingagildi til lengri tíma og upplýsingarnar um fjarvistirnar eru vistaðar annars staðar.
1912004 13.12.2019 Leikskólinn Kirkjuból, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofu­skýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagna­grunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Kirkjuból hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Kirkjuból þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1912003 17.12.2019 Menntaskólinn í Kópavogi Vinnugögn Læknisvottorð nemenda. Læknisvottorð nemenda vegna lokaprófa. Nemendur sem eru veikir í lokaprófi áfanga þurfa að framvísa læknisvottorði til að staðfesta veikindi sín og fá leyfi til að taka sjúkrapróf. Nemendalistar eru listar yfir nemendur sem mæta í lokapróf. Listinn er yfir alla þá nemendur sem eru skráðir í áfangann. Merkt er við þá nemendur sem mæta í lokapróf. Beiðni um tilfærslur frá nemendum á prófi á sjúkraprófsdag. Þessi gögn eru skráð í INNU. Heimilað Menntaskólinn í Kópavogi hefur heimild til að eyða umbeðnum læknisvottorðum, nemenda­listum og beiðnum um tilfærslum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að þessar upplýsingar hafa ekkert gildi til framtíðar. Niðurstaða úr prófi er varðveitt og er vitnisburður um að próf hafi verið þreytt og ef nemandi þreytir ekki próf þá er það fært til bókar í námsferli.
1911251 13.12.2019 Leikskólinn Sunnuhvoll, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Sunnuhvoll hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Sunnuhvoll þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911250 13.12.2019 Leikskólinn Krakkakot, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Krakkakot hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Krakkakot þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911249 13.12.2019 Leikskólinn Lundaból, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Lundaból hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Lundaból þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911248 13.12.2019 Leikskólinn Hæðarból, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Hæðarból hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Hæðarból þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911247 13.12.2019 Leikskólinn Holtakot, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Holtakot hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Holtakot þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911246 13.12.2019 Leikskólinn Bæjarból, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Bæjarból hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Bæjarból þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911245 13.12.2019 Leikskólinn Akrar, Garðabæ Vinnugögn Listi yfir nemendur og foreldra, listi yfir starfsmenn, upplýsingar vegna hagstofuskýrslu. Þessi gögn voru skráð í gagnagrunninn Mentor sem var tilkynntur sem úrelt tölvukerfi frá 28.11.2019 Heimilað Leikskólinn Akrar hefur heimild til að eyða gögnum úr kerfinu þegar stjórnsýslulegu eða hagnýtu gildi þeirra er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Á ekki við Leikskólinn Akrar þarf ekki að afhenda gögn sem skráð eru í gagnagrunninn Mentor í formi vörsluútgáfu til Þjóðskjalasafns, þar sem gögnin eru til á pappír.
1911231 19.12.2019 Heilbrigðis­stofnun Suðurnesja Sjúkragögn Aðsend skjöl (afrit) í sjúkraskrá einstaklinga. Um er að ræða aðsend skjöl (afrit) sem berast til stofnunarinnar s.s. beiðnir, umboð, læknabréf og rannsóknarniðurstöður sem hafa verið skönnuð inn sem viðhengi inn í sjúkraskrá einstaklings í rafræna sjúkrarskrárkerfið SAGA._x0000_ Synjað Á ekki við Á ekki við Þar sem Sögukerfið hefur enn ekki verið tilkynnt til Þjóðskjalasafnsins og samþykkt er ekki grundvöllur fyrir því að heimila grisjun á sjúkraskrárgögnum þrátt fyrir það að gögnin séu til á rafrænu formi. Á meðan hátturinn er þessi þá eru heilbrigðisstofnanir í pappírsskjalavörslu.
1911230 19.12.2019 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Sjúkragögn Sjúkragögn vegna innlagna, útskrifta, legudaga o.fl. Um er að ræða skjöl v. innlagna, útskrifta, legudaga, fæðingarskráninga, hjúkrunar, sjúkraflutninga og aðgerða. Skjölin eru sjúkragögn sem hafa verið skönnuð inn sem viðhengi tengd viðeigandi samskiptum inn í sjúkraskrá einstaklings í rafræna sjúkraskrárkerfið SAGA._x0000_ Synjað Á ekki við Á ekki við Þar sem Sögukerfið hefur enn ekki verið tilkynnt til Þjóðskjalasafnsins og samþykkt er ekki grundvöllur fyrir því að heimila grisjun á sjúkraskrárgögnum þrátt fyrir það að gögnin séu til á rafrænu formi. Á meðan hátturinn er þessi þá eru heilbrigðisstofnanir í pappírsskjalavörslu.
1911229 19.12.2019 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Sjúkragögn Röntgenmyndir. Röntgenmyndir (filmur) sem teknar voru til að meta ástand sjúklings, sjúkdómsgreina eða finna breytingar. Röntgenlæknir les úr myndum, eftir úrlestur eru niðurstöður færðar inn í journal/rafræna sjúkraskrá einstaklings. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum sjúkragögnum þegar tíu ár eru liðin frá myndun þeirra. Varðveita skal eina öskju sem spannar allt tímabilið sem sýnishorn. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar sem koma úr rannsókninni sem röntgenmyndin á við er varðveitt í sjúkraskrá einstaklingsins og myndirnar eru ekki nýtanlegar í samanburði í komandi rannsóknum.
1911223 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Umsóknir um úttektir í reiðufé. Umsóknir um úttektir í reiðufé (Cash Collection Voucher)- Um er að ræða umsóknir fyrir úttektir í reiðufé. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum umsóknum um úttektir í reiðufé starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911222 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Fjárveitingar. Fjárveitingar - Um er að ræða formlegar beiðnir um viðbótar fjárveitingar. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að hugsanlegt er að skjölin hafi gildi fyrir fræðimenn framtíðarinnar sem ætla að rannsaka veru varnarliðsins.
1911221 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Umsóknir um dagpeninga. Umsóknir um dagpeninga. Um er að ræða umsóknir dagpeninga vegna ferða starfsmanna. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum listum yfir innkaupabeiðnum vegna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911220 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Innkaupabeiðnir. Innkaupabeiðnir - Um er að ræða innkaupabeiðnir vegna vinnu og þjónustu. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum innkaupabeiðnum vegna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða. Upplýsingar um þessar fjárhæðir er að finna í ársreikningum.
1911219 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Greiðsluheimildir. Greiðsluheimildir (Voucher for disbursement)- Um er að ræða greiðsluheimildir vegna vinnu og þjónustu. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum greiðsluheimildum frá varnarliðinu. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða. Upplýsingar um þessar fjárhæðir er að finna í ársreikningum.
1911159 19.11.2019 Verzlunarskóli Íslands Vinnugögn Langtímavottorð nemenda. Nemendur koma með vottorð/staðfestingar á leyfum eða veikindum á skrifstofu skólans sem vara lengur en 3 daga. Eru þessi vottorð/leyfi vistuð í GoPro málasafn og skráð í Innu nemendabókhaldskerfi. Heimilað Verzlunarskóli Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum langtímavottorðum nemenda. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um er að ræða vinnugögn með tímabundið gildi sem einnig eru skönnuð inn í skjalavörslukerfi skólans sem hefur verið tilkynnt og er á leiðinni til ÞÍ í vörsluútgáfu.
1911128 22.11.2019 Menntaskólinn í Kópavogi Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir. Menntaskólinn í Kópavogi leggur fyrir lokapróf tvisvar á ári í lok haust-og vorannar. Nemendur hafa fimm daga til að gera athugasemd við niðurstöðu prófa eftir það er einkunnum prófúrlausna ekki breytt. Eftir það hafa prófúrlausnir ekkert vægi._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1911111 21.11.2019 Borgarholtsskóli Fylgiskjöl bókhalds Beiðni um endurskoðun á grisjunarheimild frá 2014 þar sem var farið fram á nýjan hátt á sýnishornatöku þar sem bara er tekin sýnishorn frá desember á árum sem enda á 0. Heimilað Fallist á nýja sýnishornatöku. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Á ekki við.
1911092 21.11.2019 Borgarholtsskóli Fylgiskjöl bókhalds Launalistar. Um er að ræða yfirlit yfir launagreiðslur starfsmanna. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi.
1911091 21.11.2019 Borgarholtsskóli Prófúrlausnir og verkefni Áfangakannanir. Áfangakannanir eru lagðar fyrir nemendur á hverri önn. Markmiðið er að á þriggja ára tímabili séu lagðar fyrir kannanir í öllum áföngum skólans. Spurningar kannananna snúa að áföngunum sem slíkum, námsefni, vinnu nemenda og kennara. Niðurstöður fær skólameistari og kallar hann á kennara til sín og ræðir þær, þ.e. bæði það sem er gott og það sem þarf að laga._x0000_ Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum áfangakönnunum.   Forsenda ákvörðunarinnar er að fara ætti með þessi skjöl eins og um próúrlausnir sé að ræða. Heimila ætti eyðingu þeirra þegar hagnýtu gildi er lokið.
1911085 20.11.2019 Verkmenntaskólinn á Akureyri Fylgiskjöl bókhalds Fylgigögn bókhalds. Almenn bókhaldsgögn eldri en 7 ára eða frá 2012 og eldri, bankaafstemmingar, dagbókarfærslur, eignarskrár – ljósrit af reikningum, yfirlit frá birgjum, uppgjör á VSK, bankayfirlit._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1911049 21.11.2019 Biskupsstofa Prófúrlausnir og verkefni Persónuleikapróf guðfræðinema. Guðfræðinemar sem lokið hafa öllum áföngum í BA-prófi geta sótt um starfsnám hjá þjóðskirkjunni til að verða embættisgeng að því loknu. Nemarnir þurfa m.a. að mæta til viðtals og þreyta persónuleikapróf sem sálfræðingur leggur fyrir._x0000_ Heimilað Biskupstofa hefur heimild til að eyða umbeðnum persónuleikaprófum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin sem um ræðir eru eins og prófúrlausnir. Ef nemandi fær skírteinið sem kveður á um að hann megi starfa sem prestur þá er það staðfesting á því að hann hafi staðist persónuleikaprófið.
1911043 22.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Listi yfir félagsgjöld starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum listum yfir félagsgjöld starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911042 22.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Staðgreiðsla starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum staðgreiðslum starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911026 22.11.2019 Menntaskólinn við Hamrahlíð Vinnugögn Staðfestingar á skólavist og útskrift fyrir nemendur, á íslensku og erlendum málum. Heimilað Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur heimild til að eyða umbeðnum staðfestingum á skólavist og útskrift fyrir nemendur. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar eru til í öðrum skjölum hjá skólanum.
1911020 22.11.2019 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Vinnugögn Ýmsar leyfis- og undanþágubeiðnir til skólaráðs. Nemdur skila inn beiðnum um leyfi, t.d. vegna utanlandsferða eða annarra ástæðna til skólaráðs. Einnig um undanþágur frá námsáföngum sem þau ættu annars að ljúka. _x0000_ Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum leyfisbeiðnum og undanþágubeiðnum til skólaráðs. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að leyfisveitngarnar eru skráðar í fundargerðir skólaráðs sem eru varðveittar í málasafni stofnunarinnar.
1911019 22.11.2019 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Vinnugögn Skammtímavottorð / staðfestingar forráðamanna. Skammtímavottorð eru vottorð sem nemendur skila til að útskýra fjarvistir í einstökum kennslustundum. Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum skammtímavottorðum varðandi fjarvista nemenda.   Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin sem um ræðir hefur mjög takmarkað upplýsingagildi til lengri tíma og upplýsingarnar um fjarvistirnar eru vistaðar annars staðar.
1911018 22.11.2019 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1910272 11.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Listar yfir lífieyrissjóðsgreiðslur starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum listum yfir lífeyrissjóðsgreiðslur starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1910271 11.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Fylgiskjöl bókhalds - Vinnugögn Meðlagsgreiðslur starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum meðlagsgreiðslum starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1910270 11.11.2019 Akureyrarbær Vinnugögn Myndir teknar vegna stöðubrota Heimilað Akureyrarbær hefur heimild til að eyða umbeðnum myndum vegna stöðubrota. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingagildi skjalanna er tímabundið. Útistandandi kröfum er haldið lifandi en myndir sem tengjast kröfum sem hafa verið gerðar upp þurfa ekki að vera til staðar þegar leitað er að upplýsingum um brot eða greiðslu sektarinnar.
1910269 11.11.2019 Akureyrarbær Vinnugögn Mætingalistar vegna námskeiða. Heimilað Akureyrarbær hefur heimild til að eyða umbeðnum mætingalistum vegna námskeiða. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingagildi skjalanna er mjög tímabundið ásamt því að upplýsingar um setu á námskeiðinu er varðveitt hjá mannauðssviði Akureyrarbæjar.
1910126 11.11.2019 Vegagerðin vegna Vita- og hafnamálastofnunar Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn Vita- og hafnamálastofnunar í Gróttuvita - Bókhaldsgögn Vegagerðarinnar. Skjölin tilheyra aflagðri stofnun: Vita- og hafnamálastofnun sem var sameinuð Siglingamálastofnun í Siglingastofnun Íslands 1996. Stofnanirnar voru tvær: Vitastofnun og Hafnarmálastofnun sem ráku sameiginlega skrifstofu. Voru líklega sameinaðar 1933. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1910104 11.11.2019 Fjölbrautaskóli Suðurnesja Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir. Á hverri önn þreyta nemendur lokapróf í mismunandi áföngum til að sýna fram á kunnáttu sína í viðkomandi námsgrein. Út frá þessum lokaprófum ásamt ýmsu öðru námsmati fær nemandi lokaeinkunn í viðkomandi áfanga._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1910099 11.11.2019 Verzlunarskóli Íslands Vinnugögn Skammtímavottorð varðandi fjarvista nemenda. Heimilað Verzlunarskóli Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum skammtímavottorðum varðandi fjarvista nemenda. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða
1910092 11.11.2019 Þjóðskjalasafn Íslands Fylgiskjöl bókhalds Reykjanesbær (Hafnahreppur) - Fylgiskjöl bókhalds. Fylgiskjöl bókhalds Hafnarhrepps. Reikningar og kvittanir._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1910091   Embætti landlæknis Vinnugögn Fréttabréf og fréttatilkynningar. Fréttabréf og fréttatilkynningar. Gögn send til uppslýsingar, fróðleiks, skoðunar, kynningar og umsagnar. Heimilað Embætti landlæknis hefur heimild til að eyða umbeðnum fréttabréfum og fréttatilkynningum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er um er að ræða skjöl sem eru send embættinu til upplýsingar, eru afrit og koma að því er virðist ekki að neinni ákvarðanatöku hjá Embætti landlæknis. Frumrit eru varðveitt hjá viðeigandi skjalamyndurum.
1910006 04.11.2019 Ríkisskattstjóri Fylgiskjöl bókhalds Bókhald. Bókhaldsgögn stofnunarinnar - reikningar og þess háttar Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1906149 18.12.2019 Landsbankinn hf. Starfsumsóknir Starfsumsóknir, ásamt fylgiskjölum, sem berast bankanum t.d. þegar verið er að sækja um sumarstarf. Hér er um að ræða þær umsóknir sem leiða ekki til starfs. Hafnað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að til þessa hefur ekki verið leyft að grisja atvinnuumsóknir/starfsumsóknir, þar sem þær geta varðað hagsmuni og réttindi þeirra einstaklinga sem sóttu um störfin. Samkvæmt áliti lögfræðings verður að gæta samræmis við aðra afhendingaskylda aðila og hvernig beiðnir um grisjun á starfsumsóknum hafa verið afgreiddar áður.
1906068 16.01.2020 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Minnisblöð til ráðherra og ráðuneytisstjóra Minnisblöðin verða til rafrænt í málaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Þeim er beint til ráðherra eða ráðuneytisstjóra til upplýsingar eða samþykktar á málatilbúnaði og/eða ákvörðun. Ef ráðherra eða ráðuneytisstjóri árita minnisblaðið er það skannað rafrænt beint inn í færslu þess í málaskrá og vistast þar. Heimilað Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hefur heimild til að eyða umbeðnum minnisblöðum til ráðherra á pappír sem myndast frá og með dagsetningu grisjunarheimildar, þegar máli er lokið og fullvisst er að skönnun á minnisblaði hafi heppnast. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að ráðuneytið er í rafrænni skjalavörslu. Heimilt er að eyða þegar máli er lokið og fullvisst að minnisblaðið sé skannað inn og að skönnunin hafi heppnast. Lýsing á verklagi komi skýrt fram í notendahandbók ráðuneytisins um rafræna skjalavörslukerfið.
1906068 16.01.2019 Menntaskólinn við Sund Útfyllt eyðublöð úr þriggja anna kerfi Menntaskólinn við Sund hefur heimild til að eyða umbeðnum útfylltu eyðublöðum úr þriggja anna kerfi sem myndast hafa á tímabilinu 2015 til 2020, þegar tvö ár eru liðin frá útskrift nemanda. Heimilað Menntaskólinn við Sund hefur heimild til að eyða umbeðnum útfylltum eyðublöðum úr þriggja anna kerfi sem myndast hafa á tímabilinu 2015 til 2020, þegar tvö ár eru liðin frá útskrift nemanda. Á ekki við Hér er um að ræða skjöl sem hafa tímabundið gildi þar sem upplýsingarnar eru varðveittar í námsvalsskjölum og svo námsferli nemanda.
1905135 20.11.2019 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Vinnugögn Skjöl sem verða til vegna afgreiðslu bóta hjá umboði 41 fyrir Tryggingamálastofnun. Bótagreiðslur, sjúkradagpeningar, fæðingarorlof, greiðslukvittanir, almenn fylgiskjöl, innsend bréf, slysatrygging, ferðakostnaður, tannlæknareikningar, lyfseðlar, legudagar (útprentaðir listar frá tryggingastofnun) Lyfjaskírteini. Synjað að hluta Á ekki við Á ekki við Sýslumaður fær ekki heimild að eyða eftirfarandi skjölum sem tengjast bótagreiðslum frá Tryggingastofnun Íslands og Sjúkratryggingum Íslands: Innsend bréf, frumrit af umsóknum, útsend bréf frá embættinu sem tengjast þessum greiðslum, frumritum af skjölum sem eiga að fara til Tryggingastofnunar ríkisins og Sjúkratrygginga ríkisins.
1905135 21.11.2019 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Vinnugögn Skjöl sem verða til vegna afgreiðslu bóta hjá umboði 41 fyrir Tryggingamálastofnun. Bótagreiðslur, sjúkradagpeningar, fæðingarorlof, greiðslukvittanir, almenn fylgiskjöl, innsend bréf, slysatrygging, ferðakostnaður, tannlæknareikningar, lyfseðlar, legudagar (útprentaðir listar frá tryggingastofnun) Lyfjaskírteini. Heimilað að hluta Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra hefur heimild til að umbeðnum afritum og fylgiskjölum bókhalds sem tengjast bótagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingum ríkisins sem myndast hafa á tímabilinu 1991 til 2012, þegar sjö ár eru liðin frá lokum reikningsárs. Á ekki við Heimila ætti eyðingu á þeim skjölum sem sannarlega eru afrit og fylgiskjöl bókhalds þegar sjö ár eru liðin frá lokum reikningsárs.
1706009 18.12.2019 Fjármálaeftirlitið Afrit af gögnum bankanna við fall þeirra Um er að ræða heildarafrit bankanna á þeim degi þegar þeir voru yfirteknir af Fjármálaeftirlitinu. Einstök afrit af tölvum og búnaði stjórnenda bankanna. Heimilað Fjármálaeftirlitið hefur heimild til að eyða heildarafritum af haldlögðum gögnum bankanna á spólum á þeim degi sem þeir voru yfirteknir af Fjármálaeftirlitinu, sem myndast hafa á tímabilinu sem nefnt er að ofan. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingar sem varða hrun bankanna séu varðveittar í skjalasöfnum slitastjórna bankanna, skjalasafni Fjármálaeftirlitsins, skjalasöfnum hinna ýmsu rannsóknarnefnda Alþingis og annarra stofnana sem hafa haft afleiðingar og eftirmála bankahrunsins á sinni könnu. Þá er umfang gagnanna mikið og ekki víst að hægt verði að gera það aðgengilegt nema með miklum tilkostnaði. Þá hafa þessar spólur ekkert verið notaðar síðan afritin voru tekin og er ekki augljóst að hug- og vélbúnaður verði til staðar enda eru skráarsniðin á þessum afritum eins og þau voru árið 2008. Lögfræðiálit, dagsett 13. desember 2019, var unnið varðandi grisjun á umbeðnum afritum þar sem kemur fram að ekki verði séð að grisjun á umræddum afritunarspólum hafi þau áhrif að upplýsingar með lagalegt gildi og sögulegt gildi verði eytt. Þá segir í lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála að „Aflétta skal haldi þegar þess er ekki lengur þörf og í síðasta lagi þegar máli er endanlega lokið...“.
1912003 17.12.2019 Menntaskólinn í Kópavogi Vinnugögn Læknisvottorð nemenda. Læknisvottorð nemenda vegna lokaprófa. Nemendur sem eru veikir í lokaprófi áfanga þurfa að framvísa læknisvottorði til að staðfesta veikindi sín og fá leyfi til að taka sjúkrapróf. Nemendalistar eru listar yfir nemendur sem mæta í lokapróf. Listinn er yfir alla þá nemendur sem eru skráðir í áfangann. Merkt er við þá nemendur sem mæta í lokapróf. Beiðni um tilfærslur frá nemendum á prófi á sjúkraprófsdag. Þessi gögn eru skráð í INNU. Heimilað Menntaskólinn í Kópavogi hefur heimild til að eyða umbeðnum læknisvottorðum, nemedalistum og beiðnum um tilfærslum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að þessar upplýsingar hafa ekkert gildi til framtíðar. Niðurstaða úr prófi er varðveitt og er vitnisburður um að próf hafi verið þreytt og ef nemandi þreytir ekki próf þá er það fært til bókar í námsferli.
1911231 19.12.2019 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Sjúkragögn Aðsend skjöl (afrit) í sjúkraskrá einstaklinga. Um er að ræða aðsend skjöl (afrit) sem berast til stofnunarinnar s.s. beiðnir, umboð, læknabréf og rannsóknarniðurstöður sem hafa verið skönnuð inn sem viðhengi inn í sjúkraskrá einstaklings í rafræna sjúkrarskrárkerfið SAGA._x0000_ Synjað Á ekki við Á ekki við Þar sem Sögukerfið hefur enn ekki verið tilkynnt til Þjóðskjalasafnsins og samþykkt er ekki grundvöllur fyrir því að heimila grisjun á sjúkraskrárgögnum þrátt fyrir það að gögnin séu til á rafrænu formi. Á meðan hátturinn er þessi þá eru heilbrigðisstofnanir í pappírsskjalavörslu.
1911230 19.12.2019 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Sjúkragögn Sjúkragögn vegna innlagna, útskrifta, legudaga o.fl. Um er að ræða skjöl v. innlagna, útskrifta, legudaga, fæðingarskráninga, hjúkrunar, sjúkraflutninga og aðgerða. Skjölin eru sjúkragögn sem hafa verið skönnuð inn sem viðhengi tengd viðeigandi samskiptum inn í sjúkraskrá einstaklings í rafræna sjúkraskrárkerfið SAGA._x0000_ Synjað Á ekki við Á ekki við Þar sem Sögukerfið hefur enn ekki verið tilkynnt til Þjóðskjalasafnsins og samþykkt er ekki grundvöllur fyrir því að heimila grisjun á sjúkraskrárgögnum þrátt fyrir það að gögnin séu til á rafrænu formi. Á meðan hátturinn er þessi þá eru heilbrigðisstofnanir í pappírsskjalavörslu.
1911229 19.12.2019 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Sjúkragögn Röntgenmyndir. Röntgenmyndir (filmur) sem teknar voru til að meta ástand sjúklings, sjúkdómsgreina eða finna breytingar. Röntgenlæknir les úr myndum, eftir úrlestur eru niðurstöður færðar inn í journal/rafræna sjúkraskrá einstaklings. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum sjúkragögnum þegar tíu ár eru liðin frá myndun þeirra. Varðveita skal eina öskju sem spannar allt tímabilið sem sýnishorn. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingarnar sem koma úr rannsókninni sem röntgenmyndin á við er varðveitt í sjúkraskrá einstaklingsins og myndirnar eru ekki nýtanlegar í samanburði í komandi rannsóknum.
1911223 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Umsóknir um úttektir í reiðufé. Umsóknir um úttektir í reiðufé (Cash Collection Voucher)- Um er að ræða umsóknir fyrir úttektir í reiðufé. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum umsóknum um úttektir í reiðufé starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911222 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Fjárveitingar. Fjárveitingar - Um er að ræða formlegar beiðnir um viðbótar fjárveitingar. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að hugsanlegt er að skjölin hafi gildi fyrir fræðimenn framtíðarinnar sem ætla að rannsaka veru varnarliðsins.
1911221 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Umsóknir um dagpeninga. Umsóknir um dagpeninga. Um er að ræða umsóknir dagpeninga vegna ferða starfsmanna. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum listum yfir innkaupabeiðnum vegna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911220 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Innkaupabeiðnir. Innkaupabeiðnir - Um er að ræða innkaupabeiðnir vegna vinnu og þjónustu. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum innkaupabeiðnum vegna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða. Upplýsingar um þessar fjárhæðir er að finna í ársreikningum.
1911219 19.12.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Greiðsluheimildir. Greiðsluheimildir (Voucher for disbursement)- Um er að ræða greiðsluheimildir vegna vinnu og þjónustu. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum greiðsluheimildum frá varnarliðinu. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða. Upplýsingar um þessar fjárhæðir er að finna í ársreikningum.
1911159 19.11.2019 Verzlunarskóli Íslands Vinnugögn Langtímavottorð nemenda. Nemendur koma með vottorð/staðfestingar á leyfum eða veikindum á skrifstofu skólans sem vara lengur en 3 daga. Eru þessi vottorð/leyfi vistuð í GoPro málasafn og skráð í Innu nemendabókhaldskerfi. Heimilað Verzlunarskóli Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum langtímavottorðum nemenda. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um er að ræða vinnugögn með tímabundið gildi sem einnig eru skönnuð inn í skjalavörslukerfi skólans sem hefur verið tilkynnt og er á leiðinni til ÞÍ í vörsluútgáfu.
1911128 22.11.2019 Menntaskólinn í Kópavogi Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir. Menntaskólinn í Kópavogi leggur fyrir lokapróf tvisvar á ári í lok haust-og vorannar. Nemendur hafa fimm daga til að gera athugasemd við niðurstöðu prófa eftir það er einkunnum prófúrlausna ekki breytt. Eftir það hafa prófúrlausnir ekkert vægi._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1911111 21.11.2019 Borgarholtsskóli Fylgiskjöl bókhalds Beiðni um endurskoðun á grisjunarheimild frá 2014 þar sem var farið fram á nýjan hátt á sýnishornatöku þar sem bara er tekin sýnishorn frá desember á árum sem enda á 0. Heimilað Fallist á nýja sýnishornatöku. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Á ekki við.
1911092 21.11.2019 Borgarholtsskóli Fylgiskjöl bókhalds Launalistar. Um er að ræða yfirlit yfir launagreiðslur starfsmanna. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi.
1911091 21.11.2019 Borgarholtsskóli Prófúrlausnir og verkefni Áfangakannanir. Áfangakannanir eru lagðar fyrir nemendur á hverri önn. Markmiðið er að á þriggja ára tímabili séu lagðar fyrir kannanir í öllum áföngum skólans. Spurningar kannananna snúa að áföngunum sem slíkum, námsefni, vinnu nemenda og kennara. Niðurstöður fær skólameistari og kallar hann á kennara til sín og ræðir þær, þ.e. bæði það sem er gott og það sem þarf að laga._x0000_ Heimilað Borgarholtsskóli hefur heimild til að eyða umbeðnum áfangakönnunum.   Forsenda ákvörðunarinnar er að fara ætti með þessi skjöl eins og um próúrlausnir sé að ræða. Heimila ætti eyðingu þeirra þegar hagnýtu gildi er lokið.
1911085 20.11.2019 Verkmenntaskólinn á Akureyri Fylgiskjöl bókhalds Fylgigögn bókhalds. Almenn bókhaldsgögn eldri en 7 ára eða frá 2012 og eldri, bankaafstemmingar, dagbókarfærslur, eignarskrár – ljósrit af reikningum, yfirlit frá birgjum, uppgjör á VSK, bankayfirlit._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1911049 21.11.2019 Biskupsstofa Prófúrlausnir og verkefni Persónuleikapróf guðfræðinema. Guðfræðinemar sem lokið hafa öllum áföngum í BA-prófi geta sótt um starfsnám hjá þjóðskirkjunni til að verða embættisgeng að því loknu. Nemarnir þurfa m.a. að mæta til viðtals og þreyta persónuleikapróf sem sálfræðingur leggur fyrir._x0000_ Heimilað Biskupstofa hefur heimild til að eyða umbeðnum persónuleikaprófum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin sem um ræðir eru eins og prófúrlausnir. Ef nemandi fær skírteinið sem kveður á um að hann megi starfa sem prestur þá er það staðfesting á því að hann hafi staðist persónuleikaprófið.
1911043 22.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Listi yfir félagsgjöld starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum listum yfir félagsgjöld starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911042 22.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Staðgreiðsla starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum staðgreiðslum starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1911026 22.11.2019 Menntaskólinn við Hamrahlíð Vinnugögn Staðfestingar á skólavist og útskrift fyrir nemendur, á íslensku og erlendum málum. Heimilað Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur heimild til að eyða umbeðnum staðfestingum á skólavist og útskrift fyrir nemendur. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar eru til í öðrum skjölum hjá skólanum.
1911020 22.11.2019 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Vinnugögn Ýmsar leyfis- og undanþágubeiðnir til skólaráðs. Nemdur skila inn beiðnum um leyfi, t.d. vegna utanlandsferða eða annarra ástæðna til skólaráðs. Einnig um undanþágur frá námsáföngum sem þau ættu annars að ljúka. _x0000_ Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum leyfisbeiðnum og undanþágubeiðnum til skólaráðs. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að leyfisveitngarnar eru skráðar í fundargerðir skólaráðs sem eru varðveittar í málasafni stofnunarinnar.
1911019 22.11.2019 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Vinnugögn Skammtímavottorð / staðfestingar forráðamanna. Skammtímavottorð eru vottorð sem nemendur skila til að útskýra fjarvistir í einstökum kennslustundum. Heimilað Fjölbrautaskólinn í Garðabæ hefur heimild til að eyða umbeðnum skammtímavottorðum varðandi fjarvista nemenda.   Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin sem um ræðir hefur mjög takmarkað upplýsingagildi til lengri tíma og upplýsingarnar um fjarvistirnar eru vistaðar annars staðar.
1911018 22.11.2019 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1910272 11.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Listar yfir lífieyrissjóðsgreiðslur starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum listum yfir lífeyrissjóðsgreiðslur starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1910271 11.11.2019 Landhelgisgæsla Íslands Fylgiskjöl bókhalds Vinnugögn Meðlagsgreiðslur starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum meðlagsgreiðslum starfsmanna varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1910270 11.11.2019 Akureyrarbær Vinnugögn Myndir teknar vegna stöðubrota Heimilað Akureyrarbær hefur heimild til að eyða umbeðnum myndum vegna stöðubrota. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingagildi skjalanna er tímabundið. Útistandandi kröfum er haldið lifandi en myndir sem tengjast kröfum sem hafa verið gerðar upp þurfa ekki að vera til staðar þegar leitað er að upplýsingum um brot eða greiðslu sektarinnar.
1910269 11.11.2019 Akureyrarbær Vinnugögn Mætingalistar vegna námskeiða. Heimilað Akureyrarbær hefur heimild til að eyða umbeðnum mætingalistum vegna námskeiða. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að upplýsingagildi skjalanna er mjög tímabundið ásamt því að upplýsingar um setu á námskeiðinu er varðveitt hjá mannauðssviði Akureyrarbæjar.
1910126 11.11.2019 Vegagerðin vegna Vita- og hafnamálastofnunar Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn Vita- og hafnamálastofnunar í Gróttuvita - Bókhaldsgögn Vegagerðarinnar. Skjölin tilheyra aflagðri stofnun: Vita- og hafnamálastofnun sem var sameinuð Siglingamálastofnun í Siglingastofnun Íslands 1996. Stofnanirnar voru tvær: Vitastofnun og Hafnarmálastofnun sem ráku sameiginlega skrifstofu. Voru líklega sameinaðar 1933. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1910104 11.11.2019 Fjölbrautaskóli Suðurnesja Prófúrlausnir og verkefni Prófúrlausnir Á hverri önn þreyta nemendur lokapróf í mismunandi áföngum til að sýna fram á kunnáttu sína í viðkomandi námsgrein. Út frá þessum lokaprófum ásamt ýmsu öðru námsmati fær nemandi lokaeinkunn í viðkomandi áfanga._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn prófúrlausnir allra sem hafa upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1910099 11.11.2019 Verzlunarskóli Íslands Vinnugögn Skammtímavottorð varðandi fjarvista nemenda. Heimilað Verzlunarskóli Íslands hefur heimild til að eyða umbeðnum skammtímavottorðum varðandi fjarvista nemenda. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða
1910092 11.11.2019 Þjóðskjalasafn Íslands Fylgiskjöl bókhalds Reykjanesbær (Hafnahreppur) - Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds Hafnarhrepps. Reikningar og kvittanir._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1910091   Embætti landlæknis Vinnugögn Fréttabréf og fréttatilkynningar Fréttabréf og fréttatilkynningar. Gögn send til uppslýsingar, fróðleiks, skoðunar, kynningar og umsagnar. Heimilað Embætti landlæknis hefur heimild til að eyða umbeðnum fréttabréfum og fréttatilkynningum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er um er að ræða skjöl sem eru send embættinu til upplýsingar, eru afrit og koma að því er virðist ekki að neinni ákvarðanatöku hjá Embætti landlæknis. Frumrit eru varðveitt hjá viðeigandi skjalamyndurum.
1910006 04.11.2019 Ríkisskattstjóri Fylgiskjöl bókhalds Bókhald Bókhaldsgögn stofnunarinnar - reikningar og þess háttar Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1908232 26.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Nafnalistar starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Landhelgisgæslan hefur heimild til að eyða umbeðnum nafnalistum starfsmanna varnarliðsins. Varðveita skal sem sýnishorn einn lista frá hverju ári þ.e.a.s. listann frá desember á hverju ári. Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega. Launamiðar voru sendir til Ríkisskattstjóra þar sem upplýsingarnar eru varðveittar.
1909205 25.09.2019 Kvikmyndamiðstöð Íslands Fylgiskjöl bókhalds Um er að ræða fylgiskjöl og reikninga í bókhaldi Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll bókhaldsgögn fyrir desember frá árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1908204 23.09.2019 Skipulagsstofnun Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn - Fylgiskjöl bókhalds Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl bókhalds frá desember á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1908205 23.09.2019 Skipulagsstofnun Fylgiskjöl bókhalds Launamál - Ferðareikningar, tímaskráningar og tímaskýrslur Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll skjöl um launamál frá desember á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1908206 23.09.2019 Skipulagsstofnun Vinnugögn Starfsmannamál: Starfsmannamál - orlof-veikindi - frí ofl. 1989-1995, Starfsmenn hættir A-Ö 1988-1997, Starfsmenn hættir 1998-2000, Ráðningasamningar (frumrit/samrit, lituð blöð) og afrit (fjármálaráðuneytið), Uppsagnabréf til Skipulagsstofnunar, Uppsagnabréf frá Skipulagsstofnun. Starfsmannamál – Launamál, taxtar, almennt: Séreignalífeyrissjóðir – samningar, Bréf frá Starfsmanna-skrifstofu ríkisins, Lög um réttindi og skyldur, Dagpeningar, akstursgjald, Trúnaðarmenn, Íþróttastyrkir til starfsfólks frá 06.03. 1997 – 31.12.2003, Listar, ljósrit af reikningum / greiðslukvittunum Synjað Skipulagsstofnun skal varðveita: Starfsmenn hættir A-Ö 1988-1997, 1 mappa, Starfsmenn hættir 1998-2000, 1 mappa, Ráðningasamningar (frumrit/samrit, lituð blöð) og afrit (fjármálaráðuneytið) – Starfsmanna-skrifstofa ríkisins, Sölvhólsgötu, Uppsagnabréf til Skipulags-stofnunar - Starfsmanna-skrifstofa ríkisins, Sölvhólsgötu, Uppsagnabréf frá Skipulagsstofnun - Starfsmanna-skrifstofa ríkisins, Sölvhólsgötu, Séreignalífeyrissjóðir – samningar, Bréf frá Starfsmanna-skrifstofu ríkisins, Trúnaðarmenn Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin geta innihaldið upplýsingar um réttindi starfsmanna stofnunarinnar.
1908206 23.09.2019 Skipulagsstofnun Vinnugögn Starfsmannamál: Starfsmannamál - orlof-veikindi - frí ofl. 1989-1995, Starfsmenn hættir A-Ö 1988-1997, Starfsmenn hættir 1998-2000, Ráðningasamningar (frumrit/samrit, lituð blöð) og afrit (fjármálaráðuneytið), Uppsagnabréf til Skipulags-stofnunar, Uppsagnabréf frá Skipulags-stofnun. Starfsmannamál – Launamál, taxtar, almennt: Séreignalífeyrissjóðir – samningar, Bréf frá Starfsmanna-skrifstofu ríkisins, Lög um réttindi og skyldur, Dagpeningar, akstursgjald, Trúnaðarmenn, Íþróttastyrkir til starfsfólks frá 06.03. 1997 – 31.12.2003, Listar, ljósrit af reikningum / greiðslukvittunum Heimilað Skipulagsstofnun hefur heimild til að eyða: Starfsmannamál - orlof-veikindi - frí ofl. 1989-1995, 1 mappa, Lög um réttindi og skyldur, Dagpeningar, akstursgjald Íþróttastyrkir til starfsfólks frá 06.03. 1997 – 31.12.2003 (1 mappa) , Listar, ljósrit af reikningum/ greiðslukvittunum Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin eru vinnugögn varðandi launaútreikning og hafa tímabundið upplýsingagildi.
1908228 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Yfirvinnubeiðnir starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða yfirvinnubeiðnum starfsmanna Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908229 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Útborgunarlistar Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða útborgunarlistum Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908230 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Tímakort starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða tímakortum starfsmanna Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908231 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Talningar starfsmanna Varnarliðsins. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl er að ræða sem gætu haft gildi fyrir fræðimenn í framtíðinni sem munu rannsaka veru varnarliðsins hér á landi. Um tölfræðiupplýsingar er að ræða.
1908233 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Leave records/reports starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða Leave records/reports starfsmanna Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908234 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Launaseðlar tarfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða launaseðlum starfsmanna Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908235 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Árlegir launamiðar starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða árlegum launamiðum starfsmanna Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908236 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Launadagbók starfsmanna Varnarliðsins. Heimilað Heimilt er að eyða launadagbók starfsmanna Varnarliðsins. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar sem geta varðað réttindi starfsmanna eru varðveitt í starfsmannamöppum og svo skattframtölum launþega.
1908237 23.09.2019 Landhelgisgæsla Íslands Vinnugögn Árstölur - launaupplýsingar starfsmanna Varnarliðsins. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að hægt er að ímynda sér að upplýsingarnar sem er að finna í þessum skjölum geti nýst fræðimönnum framtíðarinnar við rannsóknir á Varnarliðinu.
1909084 23.09.2019 Leitarstöð Krabbameinsfélag ehf Sjúkragögn Röntgenmyndir af brjóstum (filmur) sem teknar voru við skimun fyrir brjóstakrabbameini. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum sjúkragögnum þegar tíu ár eru liðin frá myndun þeirra. Varðveita skal eina öskju sem spannar allt tímabilið sem sýnishorn. Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar sem koma úr rannsókninni sem röntgenmyndin á við er varðveitt í sjúkraskrá einstaklingsins og myndirnar eru ekki nýtanlegar í samanburði í komandi rannsóknum.
1907138 16.09.2019 Fjarðabyggð Vinnugögn Mannauðs- og launagögn - Skattkort. Skattkortin voru hluti af launaútreikningi stofnunarinnar. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum skattkortum þegar hagnýtu gildi er lokið.   Forsenda ákvörðunarinnar er að um gögn með tímabundið upplýsingagildi er að ræða þar sem allar upplýsingar eru varðveittar hjá Ríkisskattstjóra. Með breytingum á lögum 45/1987 voru skattkortin aflögð og því ekki í notkun lengur
1908004 21.08.2019 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Hæðarból - Óskir foreldra um sumarleyfi barna sinna í leikskóla Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum óskum um sumarleyfi þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um vinnugögn er að ræða þar sem upplýsingarnar eru varðveittar annars staðar. Því er lagt til að heimilt verði að eyða skjölunum þegar hagnýtu gildi er lokið.
1908003 21.08.2019 Sveitarfélagið Garðabær Vinnugögn Leikskólinn Hæðarból - Óskir starfsmanna um sumarleyfi Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum óskum um sumarleyfi þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um vinnugögn er að ræða þar sem upplýsingarnar eru varðveittar annars staðar. Því er lagt til að heimilt verði að eyða skjölunum þegar hagnýtu gildi er lokið.
1907205 15.08.2019 Reykjanesbær Fylgiskjöl umsókna Skattagögn einstaklinga vegna þjónustu hjá sveitarfélaginu.
Skattagögn (framtöl) einstaklinga sem borist hafa vegna ýmissar þjónustu hjá sveitarfélaginu t.a.m. fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur, sérstakan húsnæðisstuning o. fl._x0000_
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum skattagögnum sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll skattagögn frá árum sem enda á 0 Forsenda ákvörðunarinnar er að um vinnugögn er að ræða þar sem upplýsingarnar er að finna hjá Ríkisskattstjóra.
1907159 16.08.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Umsóknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi - Starfsmannamál 1984-2013
Atvinnuumsóknir
Synjað Á ekki við Á ekki við Grisjun atvinnuumsókna í opinbert starf getur brotið gegn rétti aðila máls til aðgangs að gögnum máls skv. stjórnsýslulögum nr. 37/1993.
1907158 15.08.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Vinnugögn Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi - Starfsmannamál 1984-2013
Vinnuplön

Fjarvistir starfsmanna

Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1907155 15.08.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Launagögn:
Vinnuskýrslur
Launaútreikningar
Afrit af launaseðlum
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1907024 15.08.2019 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Vinnugögn Skýrslubækur umferðarmála. Skölin eru skýrslubækur umferðarmála. Um er að ræða skýrslubækur lögreglubíla sem fylltar eru út á vettvangi og unnið eftir í lögreglukerfi ríkisins, LÖKE. Í skýrslubókunum er eftir eyðublað 3.3 en frumrit fer í málaskrá og afrit 2 fær kærði. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum skýrslubókum umferðarmála sem myndast hafa á tímabilinu 2016 til 2019, þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um afrit er að ræða og frumrit varðveitt í málasafni lögreglunnar.
1906151 28.06.2019 Verzlunarskóli Íslands Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn, Bókhaldsgögn s.s. gögn um millifærslur, greiðslu reikningar o.fl._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1906100 15.08.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Trúnaðarmál Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi - Fundargerðir, dagbækur hjúkrunarfræðinga (rapport) Dagbækur sem eru handskrifaðar og innihalda rapport/stöðu á vaktaskiptum hverju sinni_x0000_ Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að dagbækurnar eru frumheimildir og vitnisburður um grunnþætti í starfi og þjónustu sveitarfélagsins og hafa þess vegna heimildagildi. Að auki geta bækurnar innihaldið upplýsingar sem snerta réttindi starfsmanna og/eða vistmanna sambýlanna og ber því að varðveita þær
1906099 15.08.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sjúkragögn Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduósi - Sjúkraskrár, afrit af rannsóknarsvörum Rannsóknarsvör sem búið er að skrá í journala viðkomandi sjúklings_x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum sjúkraskrárgögnum sem eru afrit af rannsóknarsvörum sem myndast hafa á tímabilinu 1998 til 2006 Á ekki við Forsenda ákvörðunar er sú að gögnin eru einnig vistuð í sjúkraskrá viðkomandi sjúklings.
1906098 15.08.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Vinnugögn Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi - Starfsmannagögn. Á vegum Geislavarna ríkisins – aflestur af tæki v/röntgengeislunar starfsmanna/læknum. Niðurstöður mælinga. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum skjölum sem innihalda aflestur af tækjum vegna röntgengeislunar. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að gögnin hafa tímabundið gildi fyrir Heilbrigðisstofnun Norðurlands auk þess sem Geislavarnir ríkisins varðveita upplýsingarnar.
1906097 28.06.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi - Bókhaldsgögn:
Almenn bókhaldsgögn frá 1988-2011, bankaafstemmingar, dagbókarfærslur, eignarskrár – ljósrit af reikningum, yfirlit frá birgjum, uppgjör á VSK, bankayfirlit (þarf að fá beiðnina rafrænt til að sjá hvort það sé eitthvað meira)._x0000_
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1906096 28.06.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sjúkragögn Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi - Innlagnir, útskriftir, legudagar og fæðingarskráning Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum skjölum um innlagnir, útskriftir, legudagar og fæðingarskráningar þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar úr eyðublöðunum eru varðveittar í sjúkraskrá einstaklings.
1906067 28.06.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga 2005-2012. Um er að ræða fylgiskjöl sem eru eldri en 7 ára svo og handskrifaðar vinnuskýrslur og upplýsingar vegna launavinnslu – aðrar en ráðningarsamninga og tilkynningar um breytingar í starfi. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1905207 28.05.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar - Bókhaldsgögn.
Almenn bókhaldsgögn, launagögn sem innihalda vinnuskýrslur og aðrar bókhaldslegar upplýsingar um starfsfólk og kvittanir og bókhaldsgögn yfir komugjöld og aðrar greiðslur á heilbrigðisþjónustu og uppgjör.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1905206 28.05.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar - Bókhaldsgögn.
Almenn bókhaldsgögn, launagögn sem innihalda vinnuskýrslur og aðrar bókhaldslegar upplýsingar um starfsfólk og kvittanir og bókhaldsgögn yfir komugjöld og aðrar greiðslur á heilbrigðisþjónustu og uppgjör.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1905205 03.06.2019 Lyfjastofnun Vinnugögn Eftirritunarskyldir lyfseðlar.
Eftirritunarskyldir lyfseðlar verða til þegar læknar ávísa eftirritunarskyldum lyfjum á sjúkling.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum eftirritunarskyldum lyfseðlum þegar tvö ár eru liðin frá tilurð þeirra. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl er að ræða sem hafa ekkert upplýsingagildi tveimur árum eftir tilurð þeirra.
1905194 28.05.2019 Veðurstofa Íslands Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds.
Um er að ræða fylgigögn bókhalds, þ.e. kvittanir ýmiskonar, reikningsyfirlit frá bönkum og reikningar frá fyrirtækjum og stofnunum. Þessi fylgigögn tengjast bæði almennum rekstri stofnunarinnar og samstarfsverkefnum.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1905182 03.06.2019 Akureyrarbær Vinnugögn Eyðublöð með SMT skráningum í leikskólum Akureyrarbæjar Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum eyðublöðum með SMT skráningu þegar fimm ár eru liðin frá myndun þeirra. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl er að ræða þar sem upplýsingarnar sem eyðublaðið geymir er að finna í úrbótaáætlunum og fundargerðum lausnarteyma hjá leikskólum Akureyrarbæjar
1905181 03.06.2019 Akureyrarbær Sjúkragögn Slökkvilið Akureyrar - Afrit af skýrslum um sjúkraflutninga.
Um er að ræða afrit skýrslum um sjúkraflutninga. Skýrslunar voru skráðar á eyðublöð frá Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu á árabilinu 1998-2005.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum afritum af skýrslum um sjúkraflutninga þegar skjölin hafa náð 10 ára aldri. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um afrit af skjölum er að ræða þar sem frumritin eru varðveitt hjá landlækni og í sjúkraskrám einstaklinga.
1905169 15.08.2019 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Vinnugögn Ljósrit af vegabréfum og farmiðum.
Skjölin eru ljósrit af vegabréfum og farmiðum ferðamanna sem talin var þörf á að kanna betur. Handskrifað er á skjölin dagsetning og komutími, flugnúmer, hvaðan ferðamaður kom og tilefni ferðar.
Heimilað Heimilt að eyða umbeðnum ljósritum af vegabréfum og farmiðum. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að um vinnugögn er að ræða þar sem upplýsingarnar eru varðveittar annarsstaðar og þau atvik sem verða að málum eru varðveitt í málasafni.
1905168 03.06.2019 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Vinnugögn Útprentun á dagbók. Skjölin eru útprentun á dagbók úr lögreglukerfi Ríkisins (LÖKE). Skrárnar eru yfirlit yfir eftirlit lögreglu eftir vöktum. Synjað Á ekki við Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að LÖKE hefur enn ekki verið tilkynnt til Þjóðskjalasafns Íslands og því ekki hægt að heimila grisjun á skjölunum með þeim rökum þau séu varðveitt rafrænt. Ekki er hægt ganga úr skugga um að skjölin varðveitist rafrænt til frambúðar. Á meðan hátturinn er þessi þá eru löggæslustofnanir í pappírsskjalavörslu
1905159 03.06.2019 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Afrit - frumrit hjá annarri stofnun Tollafgreiðsla 2000-2006 ökutækjaskráning starfsmanna varnarliðsins.
Skjölin eru ljósrit af tilkynningu um eigendaskipti, afskráningu ökutækja, inn- og útflutningur á bílum starfsmanna Varnarliðsins á skjal frá Umferðarstofu og frumrit sent á Umferðarstofu og skráð í kerfi hjá þeim.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum skjölum varðandi ökutækjaskráningu starfsmanna þegar hagnýtu gildi er lokið. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin eru afrit af skjölum sem eru til í skjalasafni Umferðarstofu sem er partur af Samgöngustofu.
1905158 03.06.2019 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Fylgiskjöl bókhalds Tollafgreiðsla / bókhald 2001-2002 - Uppgjör vegna útseldrar vinnu tollvarða.
Skjölin eru uppgjör vegna útseldrar vinnu tollvarða. Reikningar voru útbúni eftir þessum skjölum.
Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1905134 03.06.2019 Menntaskólinn við Hamrahlíð Vinnugögn
  • 1. Læknisvottorð nemenda 18 ára og eldri vegna lokaprófa.
  • 2. Nemendalistar, listi yfir nemendur sem mæta í lokapróf.
  • 3. Viðverumiðar í lokaprófum.
Heimilað Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur heimild til að eyða umbeðnum skjölum sem snúa að prófatöku sem myndast frá og með árinu 2019, á sama tíma og viðkomandi prófúrlausnum er fargað. Á ekki við Forsenda ákvörðunarinnar er sú að þessar upplýsingar hafa ekkert gildi til framtíðar. Niðurstaða úr prófi er varðveitt og er vitnisburður um að próf hafi verið þreytt og ef nemandi þreytir ekki próf þá er það fært til bókar í námsferli.
1905234 21.05.2019 Sjúkrahúsið Akureyri Sjúkragögn Um er að ræða afrit af eyðublaði sem segir til um innlögn sjúklinga og eru til upplýsingar fyrir starfsfólk sjúkrahússins. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum eyðublöðum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar úr eyðublaðinu eru varðveitt í sjúkraskrá einstaklings.
1905233 21.05.2019 Sjúkrahúsið Akureyri Sjúkragögn Röntgenmyndir eru teknar til að meta ástand sjúklings og til að sjúkdómsgreina, sjá hvernig sjúkdómur þróast eða hvort mein af einhverju tagi er til staðar. Röntgenlæknir les úr myndunum og skráir úrlestur í sjúkraskrá sjúklings. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum sjúkragögnum þegar tíu ár eru liðin frá myndun þeirra. Varðveita skal sem sýnishorn eina öskju af röntgenmyndum sem spanna tímabilið. Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar sem koma úr rannsókninni sem röntgenmyndin á við er varðveitt í sjúkraskrá einstaklingsins og myndirnar eru ekki nýtanlegar í samanburði í komandi rannsóknum.
1905032 22.05.2019 Útlendingastofnun Fylgiskjöl bókhalds Gögnin sem óskað er eftir að grisja eru bókhaldsgögn frá 2011 og áfram. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1904235 21.05.2019 Sjúkrahúsið Akureyri Vinnugögn Útprentanir úr tímaskráningarkerfi, H-laun, starfsmenn (læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar) prentuðu út vinnutíma sinn í hverjum mánuði, fengu undirskrift yfirmanns sem staðfestingu og var eyðublaðið svo sent til launafulltrúa sem notaði skýrsluna til að reikna út laun, orlofstíma og annað tengt launum. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1904228 22.05.2019 Kvikmyndasafn Íslands Fylgiskjöl bókhalds Um er að ræða afrit reikninga sem Kvikmyndasafn Íslands sendir frá sér. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1904227 21.05.2019 Þjóðskjalasafn Íslands - Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuvegarins Fylgiskjöl bókhalds Um er að ræða fylgiskjöl bókhalds í fjórum afhendingum, 1997/14, 2000/7, 2004/57 og 2014/119. Skjölin urðu til við umsjón SRA á bókhaldi þeirra stofnana 2008. bil það um til 1978 árinu frá hana undir heyrðu sem sjóða og Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1904226 21.05.2019 Þjóðskjalasafn Íslands - Þórður Eydal Magnússon tannlæknir Sjúkragögn Skjölin sem um ræðir eru tannmót sem eru tekin af tönnum þeirra sem voru í tannréttingarmeðferð. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum tannmótum. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl er að ræða sem hafa ekkert upplýsingagildi.
1904193 21.05.2019 Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís) Vinnugögn Um er að ræða fyrirspurnir til Upplýsingastofu um nám erlendis hjá Rannís. Fyrirspurnirnar berast í tölvupósti, munnlega (heimsókn á skrifstofu Rannís) og í gegnum síma. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að um skjöl er að ræða sem hafa ekkert upplýsingagildi.
1904037 11.04.2019 Menntaskólinn við Hamrahlíð Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsskjöl Menntaskólans við Hamrahlíð. Bókhald skólans, mötuneytis kennara, mötuneytis nemenda og bóksölu nemenda og þau fylgiskjöl sem bókhaldinu fylgja. Fylgiskjölin sem við fundum voru þessi: Reikningar, kvittanir, yfirlit bankareikninga, útprentaðir hreyfingarlistar bunka (raðað fremst í bunka hvers mánaðar), launagögn - yfirvinnuseðlar (sem starfsmenn hafa útfyllt og skilað til rektors með tilfallandi yfirvinnutímum) og á sama stað afrit ráðningarsamninga stundakennara og einstaka frumritráðningarsamninga sem gerðir hafa verið við nemendur um vinnu á bókasafni, útprentaðir listar úr bókhaldskerfi Oracle - svokallaðir GL-listar - virðast vera listar yfir hreyfingar í bókhaldi, útprentaðir greiðsluyfirlitslistar frá ríkisbókhaldi. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi. Tekið skal fram að ráðningarsamningar sem minnst er á í tölvupóst dags. 11. apríl 2019 telst ekki til bókhaldsskjala og gildir heimildin því ekki um þau skjöl.
1903229 03.04.2019 Lánasjóður íslenskra námsmanna Vinnugögn Tölvupóstur almenns eðlis. Almennur tölvupóstur. Stofnuninni berst nokkuð af tölvupósti sem er almenns eðlis, s.s. um opnunartíma, símanúmer, netföng eða mjög almennar fyrirspurnir um reglur sjóðsins. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að um hreinsun er að ræða úr tölvupósthólfi starfsmanna þar sem tölvupóstar sem varða mál eru varðveitt í málasafni aðilans.
1903137 02.04.2019 Ríkisendurskoðun Vinnugögn AC málasafn, ársreikningar. Ársreikningar verða til við fjárhagsendurskoðun hjá Ríkisendurskoðun, en henni lýkur alla jafna með áritun ríkisendurskoðanda á ársreikninga. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar vörsluútgáfa hefur verið afhent ÞÍ og samþykkt. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að rafrænt skjalavörslukerfi Ríkisendurskoðunar hefur verið tilkynnt og samþykkt af Þjóðskjalasafni Íslands og mun það koma í vörsluútgáfu til varðveislu hjá ÞÍ.
1903125 02.04.2019 Akureyrarbær Vinnugögn Slökkvilið Akureyrar - Byggingarteikningar vegna eldvarnareftirlits. Um er að ræða afrit af byggingarteikningum sem aðilar máls, t.d. eigendur, verktakar og byggingafulltrúar hafa sent inn til að fá umsögn slökkviliðs á brunavörnum. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum tíu árum eftir að þau myndast. Varðveittar sem sýnishorn teikningar af ákveðnum húsum sem lagt var til af Akureyrarbæ Forsenda ákvörðunarinnar er að lokaútgáfa teikninganna er varðveitt varanlega hjá viðeigandi embættum og mætti líta á þetta sem vinnugögn sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1903103 05.04.2019 Lyfjastofnun Vinnugögn, Sjúkragögn Undanþágulyfseðlar. Um er að ræða lyfseðla vegna lyfseðilsskyldra lyfja sem hafa ekki markaðsleyfi hér á landi, eða hafa markaðsleyfi en eru ekki markaðssett hér á landi. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum tveimur árum eftir að þau myndast. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingar um lyfjagjafir einstaklinga er skráð í sjúkraskrána sem er varðveitt til frambúðar. Að auki er um afrit er að ræað þar sem frumritið er varðveitt hjá öðrum aðilum.
1903102 02.04.2019 Verzlunarskóli Íslands Prófúrlausnir og verkefni Úrlausnir prófa. Hjá Verzlunarskóla Íslands eru lögð fyrir nemendur próf tvisvar á ári, þ.e. á haustönn og vorönn. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum prófúrlausnum tveimur árum eftir að þau myndast. Varðveita skal sem sýnishorn próf sem leyst voru af nemendum með upphafsstafinn A á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að prófúrlausnir eru skjöl sem hafa tímabundið upplýsingagildi.
1903069 02.04.2019 Hagstofa Íslands Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn. Útgefnir reikingar og mótteknir ásamt öðrum bókhaldsgögnum Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1902167 02.04.2019 Skattrannsóknarstjóri ríkisins Vinnugögn Úrskurðir og dómar, afrit. Afrit af úrskurðum annars stjórnvalds. Skattrannsóknarstjóri sendir niðurstöður rannsókna sinna til Ríkisskattstjóra, Yfirskattanefndar eða Hérðassaksóknar eftir því sem við á hverju sinni. Þegar niðurstöður í þeim málum liggja fyrir senda þessir aðilar afrit af niðurstöðunum, þ.e. endurálagningu skatts Ríkisskattstjóra, úrskurði yfirskattanefndar og dómar dómstóla til skattrannsóknarstjóra til upplýsinga. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að um vinnugögn er að ræða sem send eru aðilanum til upplýsingar og ekkert er unnið með skjölin.
1902166 02.04.2019 Skattrannsóknarstjóri ríkisins Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn Nær öll bókhaldsgögn í rannsóknarmálum (gögn um fjármál, bankareikingar, skattframtöl, kretitkortareikingar ofl) berast rafrænt og eru skönnuð inn í málakerfið. Í nokkrum tilfellum hafa komið gögn á pappír (ljósrit) sem ekki hafa borist við hefðbundna gagnaöflun, t.d. í andmælum við úrskurðum eða við húsleitir._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1902163 02.04.2019 Skattrannsóknarstjóri ríkisins Vinnugögn Vinnugögn. Vinnugögnin eru nokkurs konar eyðublöð þar sem sett eru fram tilmæli, ábendingar og loks ákvörðum eða um er að ræða kvittanir fyrir mætingu í yfirheyrslu og móttöku gagna. Þessi eyðublöð ganga á milli starfsmanna og stjórnenda (yfirleitt undirmanna og yfirmanna) þar til ákvörðun hefur verið tekin, en þá eru þau skönnuð inn á málið. Niðurstöður á þessum vinnugögnum fá alltaf staðfestingu með öðrum og formlegum hætti, t.d. formlegri skýrslu, opinberri tilkynningu til viðkomandi aðila að rannsókn á málum viðkomandi hafi verið hafin eða henni hætt, þannig að þau hafa einungis tímabundið gildi._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að Oracle rafrænt skjalavörslukerfi Skattrannsóknarstjóra hefur verið samþykkt sem rafrænt gagnakerfi og er á leið til safnsins í vörsluútgáfu. Því er talið óhætt að eyða umræddum skjölum þegar hagnýtu gildi er lokið.
1902159 02.04.2019 Veðurstofa Íslands Vinnugögn Málasafn - Jólakort. Jólakort sem berast frá stofnunum og fyrirtækjum innan lands sem og utan. Þau eru send til okkar af því að við eigum í viðskiptum/samvinnu við þau._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að þessi skjöl eiga ekki við um úrlausn verkefna afhendingarskylda aðilans.
1902148 02.04.2019 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn. Um er að ræða hefðbundin bókhaldgögn, þar með talið færslur á bankareikningum (millifærslur), útsenda reikninga, reikninga frá birgjum (innkaupareikningar), sjóðsuppgjör, vsk uppgjör og verktakareikninga. Gögnin eru til komin vegna almenns rekstrar og tengjast fjármálum stofnunarinnar._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1902138 02.04.2019 Þjóðskjalasafn Íslands Vinnugögn Afrit á pappírsformi af útsendum gögnum vegna afgreiðslu á fyrirspurnum. Í sumum tilvikum þurfa málsaðilar staðfest afrit á pappír en í öðrum tilvikum aðeins skannað afrit sem þeir fá sent með tölvupósti. Þegar afgreiðsla þessara erinda er með rafrænum hætti verður eftir pappírsafrit af útsendu erindi sem einnig er afrit af safnkosti safnsins. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin sem um ræðir eru afrit af safnkosti Þjóðskjalasafns Íslands og eru þau varðveitt rafrænt í skjalavörslukerfi ÞÍ sem hefur verið samþykkt til rafrænnar varðveislu.
1902126 02.04.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn. Um er að ræða bókhaldsgögn og fylgiskjöl frá árinu 1997-2012. Þetta eru frumrit reikninga sem greiddir hafa verið af stofnuninni afrit reikninga sem að stofnunin hefur sent. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1902125 02.04.2019 Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sjúkragögn Framkallaðar röntgenfilmur. Um er að ræða röntgenmyndir sem teknar voru á árunum 1976 -2004 í þeim tilgangi að finna breytingar og greina sjúkdóma._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum sjúkragögnum þegar tíu ár eru liðin frá myndun þeirra. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að upplýsingarnar sem koma úr rannsókninni sem röntgenmyndin á við er varðveitt í sjúkraskrá einstaklingsins og myndirnar eru ekki nýtanlegar í samanburði í komandi rannsóknum.
1902103 02.04.2019 Orkubú Vestfjarða ohf. Afrit bréfa Lokanir veitu; rafmagn og hiti. Um er að ræða útsend bréf til viðskiptavina þar sem bent er á að lokun á rafmagni/heitu vatni sé fyrirhuguð einhvern tiltekinn dag vegna vanskila orkukaupanda. Hlutverk skjalanna er að upplýsa viðskiptavini um vanskil og afleiðingar þeirra._x0000_ Synjað Á ekki við. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er sú að skjölin snúa að verkefnum afhendingarskylda aðilans að ræða og því ættu afrit af útsendum bréfum þeirra að vera varðveitt í málasafni aðilans. Skjalavörslukerfi þeirra hefur ekki verið tilkynnt og því ekki hægt að heimila grisjun á skjölunum vegna þess að skjölin verði varðveitt rafrænt.
1902021 22.02.2019 Landsbanki Íslands Vinnugögn Tölvupóstur. Um ræðir tölvupóst (rafræn samskipti) við innri og ytri aðila, þ.e. starfsmenn bankans, opinbera aðila og viðskiptavini. Ef tölvupóstur tengist máli sem er í vinnslu hjá starfsmanni skal hann vistaður með málinu, óháð því hvaða kerfi er notað. Gildir það einu hvort um er að ræða innkominn tölvupóst eða útsendan. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar tíu ár eru liðin frá myndun þeirra. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að um hreinsun er að ræða úr tölvupósthólfi starfsmanna þar sem tölvupóstar sem varða mál eru varðveitt í skipulögðum kerfum.
1902010 22.02.2019 Sveitarfélagið Skagafjörður Fylgiskjöl bókhalds Vinnugögn Tímaskráninga starfsmanna. Skjölin eru tímaskráningar starfsmanna sveitarfélagsins, inn- og útskráningar í gagnagrunninn Tímon. Skjölin eru notuð til útreikninga launa og til að halda saman orlofs- og veikindadögum. Búið er að flytja upplýsingar í nýjan gagnagrunn þannig að hagnýtu gildi skjalanna er lokið._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl frá apríl, ágúst og desember fyrir ár sem enda á 0 og 5. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1901208 22.02.2019 Þjóðskjalasafn Íslands vegna skjalasafns Læknavaktarinnar Fylgiskjöl bókhalds Skjalasafn Læknavaktarinnar, fylgiskjöl bókhalds. Skjölin eru fylgiskjöl bókhalds úr skjalasafni Læknavaktarinnar. Um er að ræða kvittanir fyrir þjónustu á heilsugæslu. Kvittanirnar eru afrit úr þrítriti, þó eru einhvern dæmi um frumrit inn á milli. Kvittanirnar eru allar frá árinu 1998._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl frá apríl, ágúst og desember fyrir ár sem enda á 0 og 5. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1901207 19.02.2019 Byggðastofnun Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds fyrir árið 2012. Um er að ræða reikninga sem stofnunin fær, kvittanir fyrir greiðslu þeirra og almenn bókhaldsgögn tengd rekstri Byggðastofnunar auk bókhaldsgagna vegna lána sem stofnunin veitir og lána sem stofnunin tekur í eigin nafni._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl frá apríl, ágúst og desember fyrir ár sem enda á 0 og 5. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1901203 22.02.2019 Landsbanki Íslands Vinnugögn Hljóðrituð símtöl Hljóðritun símtala er ætlað að tryggja öryggi starfsmanna og viðskiptavina Landsbankans m.a. til að sannreyna fyrirmæli og forsendur viðskipta._x0000_ Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar 90 dagar eru liðnir frá myndun þeirra. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að símtölin sem um ræðir kallar ekki á úrlausn af hálfu bankans en þau sem gera það verða að máli í málasafni bankans. Því er upplýsingagildið lítið í þeim símtölum sem um ræðir.
1901199 22.02.2019 Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar Vinnugögn Verkbeiðnir - Verkfræðideild Varnarliðsins Verkbeiðnirnar sem um ræðir urðu til hjá verkfræðideild Varnarliðsins og segja til um viðgerðir á byggingum, stórar sem smáar, allt frá því að skipta um peru í ljósastæði í það að endurnýja þök eða malbika bílaplön. Þessar verkbeiðnir eru frá árunum 1964-2006. Til eru spjaldskrár sem notaðar voru til ca. ársins 2002 og gefa yfirlit yfir verk sem unnin voru á hverri byggingu fyrir sig en eftir það er ekki hægt að styðjast við hana varðandi leit að verknúmerum í skjalaskápunum. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum vinnugögnum þegar hagnýtu gildi er lokið Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að beiðnirnar eru skjöl sem hafa tímabundið gildi ásamt því að spjaldskrá sem inniheldur upplýsingar um verkin sem unnin voru verður varðveitt.
1901198 22.02.2019 Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar Vinnugögn Teikningar - Verkfræðideild Varnarliðsins Teikningarnar sem um ræðir eru af byggingum á fyrrum varnarliðssvæðinu, sem nú heitir Ásbrú og er í dag eitt hverfi Reykjanesbæjar. Teikningarnar hafa ekki talist haldbærar teikningar til að styðjast við auk sem þær voru allar skannaðar inn af Gagnavörslunni ehf. á árunum 2007-2009 og eru skráðar inn í svokallað GIS kerfi sem Varnarliðið skildi eftir og er í vörslu Þróunarfélagsins og Reykjanesbæjar í dag. Þær eru því allar til á rafrænu formi og hafa þar af leiðandi ekkert hlutverk. Því er ekki talin ástæða til að varðveita teikningarnar á pappírsformi til frambúðar. GIS kerfið hefur verið aðalgagnagrunnur Þróunarfélagsins til að hafa uppi á teikningum af svæðinu. Auk þess eru til fisjur af þessum teikningum sem eru flokkaðar í þrjá viðarkassa eftir byggingum á svæðinu. Synjað Á ekki við. Á ekki við. Forsenda ákvörðunarinnar er að rafræn varðveisla teikninganna er ekki tryggð. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. - Kadeco getur sótt um grisjun á gögnunum að nýju þegar rafrænt gagnakerfi sem inniheldur skönnuð eintök af teikningunum hefur verið tilkynnt og samþykkt af Þjóðskjalasafni.
1901191 22.02.2019 Háskólinn á Bifröst Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds. Bókhaldsgögn á prentuðu formi, svo sem reikningar, greiðsluseðlar og önnur fylgiskjöl bókhaldsins. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl frá apríl, ágúst og desember fyrir ár sem enda á 0 og 5. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
1901058 22.02.2019 Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs Fylgiskjöl bókhalds Fylgiskjöl bókhalds. Reikningar (frumrit/afrit), kvittanir og lista ýmis konar Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn öll fylgiskjöl frá apríl, ágúst og desember fyrir ár sem enda á 0 og 5. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi
0905054 22.05.2019 Háskólinn á Akureyri Fylgiskjöl bókhalds Bókhaldsgögn Háskólans á Akureyri. Fylgiskjöl, ferðabeiðnir, reikningsyfirlit úr banka og afstemmingar, útsendir og mótteknir reikningar, greiðslustaðfestingar úr banka. Sjóðsbækur og ávísanahefti ef um það er að ræða. Heimilað Heimilt er að eyða umbeðnum fylgiskjölum bókhalds sjö árum eftir að reikningsári lýkur. Varðveita skal sem sýnishorn fylgiskjöl bókhalds fyrir desember mánuð á árum sem enda á 0. Forsenda ákvörðunarinnar er að skjölin innihalda upplýsingar sem eru notaðar við færslu bókhalds og hafa því tímabundið gildi